Γενικές Πληροφορίες

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί με κύριο γνώμονα τη χρήση της γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς, και επιδιώκει να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να λειτουργούν σ'ένα αγγλόφωνο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Οι φοιτητές καλλιεργούν τις απαραίτητες δεξιότητες μέσα από δραστηριότητες, οι οποίες έχουν παιδαγωγικό και γλωσσικό κίνητρο την ανάπτυξη της γνώσης της Aγγλικής γλώσσας και της σωστής χρήσης της σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται ποικιλία γραπτών και οπτικοακουστικών μέσων για την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της γλώσσας. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Aγγλικής γλώσσας περιλαμβάνει μαθήματα Αγγλικών για ακαδημαϊκούς σκοπούς καθώς και μαθήματα ειδίκευσης, σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα τμήματα. Οι φοιτητές, οι οποίοι εγγράφονται στο πρώτο επίπεδο ΓΛΩ 100, αναμένεται να έχουν τουλάχιστον επίπεδο γνώσης της γλώσσας ισότιμο με Cambridge FCE ή επίπεδο B1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Όλα τα μαθήματα των Αγγλικών προσφέρονται επίσης εως ελεύθερης επιλογής όπου το προαπαιτούμενο έχει συμπληρωθεί.

Μαθήματα

IELTS Intensive course
Διάρκεια: Οκτώβριος 2022 – Δεκέμβριος 2022
Μέρες/ώρες: Τετάρτη & Παρασκευή 19:00-21:00
Διδάσκουσα: Δαμασκηνή Μετζιδάκη
Αίθουσα: Με φυσική παρουσία ή/και διαδικτυακά σύμφωνα με την επιδημιολογική εικόνα
Διαγνωστική εξέταση: Θα ενημερωθείτε μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.
Κόστος διαγνωστικής εξέτασης: €30
Έναρξη μαθημάτων: 05/10/2022
Λήξη μαθημάτων: 16/12/2022
Δίδακτρα: 420 ευρώ, με το διδακτικό υλικό. Υπάρχει μείωση της τάξης του 10% για φοιτητές του ΠΚ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 1 δόση. Η πληρωμή γίνεται με την ενημέρωση για έναρξη του προγράμματος.
Τραπεζικός λογαριασμός: εδώ.
Σύνδεσμος εγγραφής: εδώ.
Σημαντικό: Άτομα που κατέχουν Πιστοποιητικό IGCSE βαθμό Α ή Β και φοιτητές ΠΚ που έχουν παρακολουθήσει το ΓΛΩ101/ΓΛΩ104/ΓΛΩ103 κτλ με βαθμό τουλάχιστον 7.5 εξαιρούνται από τη διαγνωστική εξέταση. Αντίγραφα των Πιστοποιητικών και της αναλυτικής πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση lcentre@ucy.ac.cy αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

*Θα πραγματοποιηθεί διαγνωστική εξέταση αναφορικά με το επίπεδο των ενδιαφερόμενων έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος. Η διαγνωστική εξέταση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 28/09/2022, στις 7:00 μ.μ. (διάρκειας δύο ωρών) στο κτήριο που στεγάζεται το Κέντρο Γλωσσών (Συμπληρωματικά Γραφεία Πανεπιστημιούπολης, πίσω από το Φωτοβολταϊκό Πάρκο Φαέθων), εντός της Πανεπιστημιούπολης στην Αγλαντζιά.**Το κόστος της διαγνωστικής εξέτασης ανέρχεται στα 30 ευρώ, δεν επιστρέφεται και πρέπει να προπληρωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που φαίνεται στον πιο πάνω σύνδεσμο. Η απόδειξη καταβολής του ποσού στο λογαριασμό πρέπει να προσκομιστεί κατά την εξέταση. Νοουμένου ότι γίνετε δεκτοί στο πρόγραμμα, το κόστος της εξέτασης αφαιρείται από τα τέλη εγγραφής του προγράμματος.


Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 10 άτομα, μέγιστος 12.
Business English Workshop - Level B2+

Duration: October 2022 – November 2022
Days/ time: Tuesday & Friday 18:30-20:00
Instructor: Diamanto Makri
Room: Physical presence
Starting date: 04/10/2022
End date: 17/11/2022
Fees: Participants fee €300/per person. The payment will be completed in 1 installment.
Bank account: here
Registration link: here
Important: The Adult Education Program of the University of Cyprus offers Business English B2+ courses. These courses will develop participants’ practical skills to help them at their present or future place of work whilst exploring interesting business topics. The courses address all four language learning skills: reading, writing, listening and speaking. An important part of the coursework is business correspondence such as transactional e-mails, reports and proposals as well as learning how to prepare and run a successful presentation.

How you will Benefit (Objectives):

 • Convey ideas and information with clarity and precision in memos, letters, reports and other types of formal correspondence.
 • Update business language
 • Use appropriate style and tone for correspondence
 • Proofread and edit with greater ease
 • Build your English vocabulary for effective business writing
 • Take advantage of custom-designed instruction materials
 • Enhance your productivity, job performance and self-confidence

*The courses are aligned with the Common European Framework for Languages (CEFR).

**Minimum number of participants 10 people, maximum 15.

Public Speaking Workshop - Level B2+

Duration: October 2022 – November 2022
Days/ time: Wednesday & Friday 16:00-18:00
Instructor: TBL
Room: Physical presence
Starting date: 19/10/2022
End date: 23/11/2022
Fees: Participants fee €300/per person. The payment will be completed in 1 installment.
Bank account: here
Registration link: here
Workshops Aims:

This course is designed to improve communicative skills in English in a professional setting, through a combination of theory and practice. The course will focus on how developing creativity, persuasive, collaboration and adaptability soft-skills enhance the public speaking process.

In order to develop proficiency in verbal communication, participants complete a variety of activities designed for public presentations, and peer review will help them to generate shared knowledge to expand their learning experience.

A multi-modal approach is administered through learning materials that are drawn from real life scenarios, current printed matter, online resources, video and podcasts. One of the aims of this workshop is to encourage participants to understand the important role that intercultural skills play when engaging in public speaking activities.

How you will Benefit (Objectives)

 • Convey ideas and information with clarity and precision.
 • Update business language
 • Use appropriate style and tone for presentations
 • Proofread and edit presentations
 • Build your English vocabulary for effective presentations
 • Take advantage of custom-designed materials
 • Enhance your job performance and self-confidence

Who should participate:

The workshop is designed specifically for business professionals who are non-native English speakers. The workshop is designed for 20hrs. The participants will improve their ability to present in English in a more profession style and enhance their verbal communication skills.  Writing clearly and correctly pointing on the main issues you wish to present in the language of business is critical to your success!

Applicants should have a certificate of English language of an “IGCSE with at least “B”, IELTS with 6.00, or equivalent to be able to participate.

*The courses are aligned with the Common European Framework for Languages (CEFR).

**Minimum number of participants 10 people, maximum 15.