Γενικές Πληροφορίες

Τα μαθήματα της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, έχουν ως στόχο την μετάδοση της ΚΝΓ, την επαφή με αυτή, αλλά και τη διάδοσή της, ως το μέσο επικοινωνίας της Κοινότητας των Κωφών ατόμων, στην Κύπρο, μέσω εκπαιδευτικών μεθόδων. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα κληθούν να παράξουν και να κατανοήσουν το βασικό λεξιλόγιο, αλλά και τις βασικές μορφές της δομής της ΚΝΓ (η ΚΝΓ έχει δική της συντακτική και γραμματική δομή), ενώ μέσω αυτής, θα ενημερωθούν και θα εισαχθούν στην κουλτούρα των Κωφών στην Κύπρο.

Μαθήματα

Κυπριακή Νοηματική - Επίπεδο Α1.1

Διάρκεια: Φεβρουάριος 2023 – Μάιος 2023
Μέρες/ώρες: Δευτέρα και Πέμπτη 19:00-21:00
Διδάσκουσα: Παναγιώτα Θεμιστοκλέους
Αίθουσα: Διαδικτυακά 
Διαγνωστική εξέταση: Θα ενημερωθείτε μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.
Κόστος διαγνωστικής εξέτασης: €0,0
Έναρξη: 09/02/2023
Λήξη μαθημάτων: 04/05/2023
Τιμή: 400 ευρώ, στο κόστος περιλαμβάνεται το διδακτικό υλικό. Παραχωρείται μείωση της τάξης του 10% για φοιτητές του ΠΚ νοουμένου ότι ο ελάχιστος αριθμός εγγραφών ανέρχεται στους 7 συμμετέχοντες. Η πληρωμή γίνεται σε 1 δόση. 
Τραπεζικός λογαριασμός: εδώ.
Σύνδεσμος εγγραφής: εδώ.
 

Σημαντικό: 

Το Πρόγραμμα αποτελεί εισαγωγικό μάθημα στη δομή γλωσσικών σημείων και σημασιολογικών χαρακτηριστικών που συνθέτουν τη νοηματική γλώσσα. 

Οι διδασκόμενοι θα εισαχθούν στη χρήση δακτυλοσυλλαβισμού και στην αξιοποίηση εκφραστικών δυνατοτήτων για την άρθρωση και κατανόηση μηχανισμών για το σχηματισμό νοημάτων. Θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν βασικές χειρομορφές της νοηματικής γλώσσας και να εξερευνήσουν τα φωνολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των νοημάτων καθώς και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους στη νοηματική γλώσσα. 

Ταυτόχρονα οι διδασκόμενοι θα αποκτήσουν βαθιά κατανόηση στη λεξική ή γραμματική σημασία των νοημάτων και τους τρόπους χρησιμοποίησης του δακτυλικού αλφαβήτου. Ακόμη οι διδασκόμενοι θα κατανοήσουν το καθοριστικό επικοινωνιολειτουργικό και κοινωνιοπολιτισμικό ρόλο της νοηματικής γλώσσας.

Διδάσκοντες