Γενικές Πληροφορίες

Τα μαθήματα της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, έχουν ως στόχο την μετάδοση της ΚΝΓ, την επαφή με αυτή, αλλά και τη διάδοσή της, ως το μέσο επικοινωνίας της Κοινότητας των Κωφών ατόμων, στην Κύπρο, μέσω εκπαιδευτικών μεθόδων. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα κληθούν να παράξουν και να κατανοήσουν το βασικό λεξιλόγιο, αλλά και τις βασικές μορφές της δομής της ΚΝΓ (η ΚΝΓ έχει δική της συντακτική και γραμματική δομή), ενώ μέσω αυτής, θα ενημερωθούν και θα εισαχθούν στην κουλτούρα των Κωφών στην Κύπρο.

Μαθήματα

Κυπριακή Νοηματική - Επίπεδο Α1.1

Διάρκεια: Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2024

Μέρες/ώρες: Δευτέρα και Πέμπτη 19:00-20:30

Διδάσκουσα: Παναγιώτα Θεμιστοκλέους
Τρόπος διεξαγωγής: Διαδικτυακά 
Προαπαιτούμενο: N/A
Έναρξη: 30/09/2024
Λήξη μαθημάτων: 16/12/2024
Δίδακτρα: 480 ευρώ, στο κόστος περιλαμβάνεται το διδακτικό υλικό. Παραχωρείται μείωση της τάξης του 10% για φοιτητές του ΠΚ νοουμένου ότι ο ελάχιστος αριθμός εγγραφών ανέρχεται στους 7 συμμετέχοντες. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μία δόση.  Η πληρωμή γίνεται με την ενημέρωση για έναρξη του προγράμματος.

Τραπεζικός λογαριασμός: εδώ.
Σύνδεσμος εγγραφής: εδώ.

Σύντομη Περιγραφή:

Οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν στη χρήση δακτυλοσυλλαβισμού και στην αξιοποίηση εκφραστικών δυνατοτήτων για την άρθρωση και κατανόηση μηχανισμών για το σχηματισμό νοημάτων. Θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν βασικές χειρομορφές της νοηματικής γλώσσας και να εξερευνήσουν τα φωνολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των νοημάτων καθώς και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους στη νοηματική γλώσσα. Ταυτόχρονα οι διδασκόμενοι θα αποκτήσουν βαθιά κατανόηση στη λεξική ή γραμματική σημασία των νοημάτων και τους τρόπους χρησιμοποίησης του δακτυλικού αλφαβήτου. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ολοκληρώσουν το επίπεδο Α1 με τη συμμετοχή τους στο μέρος Β κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2025.


*Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 7 άτομα, μέγιστος 15

Κυπριακή Νοηματική - Επίπεδο Α2.1

Διάρκεια: Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2024

Μέρες/ώρες: Τρίτη και Παρασκευή 19:00-20:30

Διδάσκουσα: Παναγιώτα Θεμιστοκλέους
Τρόπος διεξαγωγής: Διαδικτυακά 
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 010 του ΠΚ ή αντίστοιχο επίπεδο Α1.1.

Κόστος διαγνωστικής εξέτασης: €30 

Διαγνωστική εξέταση: 27/09/2024 (διαδικτυακά)* 
Έναρξη: 04/10/2024
Λήξη μαθημάτων: 17/12/2024
Δίδακτρα: 480 ευρώ, στο κόστος περιλαμβάνεται το διδακτικό υλικό. Παραχωρείται μείωση της τάξης του 10% για φοιτητές του ΠΚ νοουμένου ότι ο ελάχιστος αριθμός εγγραφών ανέρχεται στους 7 συμμετέχοντες. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μία δόση.  Η πληρωμή γίνεται με την ενημέρωση για έναρξη του προγράμματος.

Τραπεζικός λογαριασμός: εδώ.
Σύνδεσμος εγγραφής:
εδώ.

Σημαντικό: Άτομα που κατέχουν Πιστοποιητικό Κυπριακής Νοηματικής Α1 ή έχουν παρακολουθήσει το ΓΛΩ 011 με βαθμό τουλάχιστον 7.0 εξαιρούνται από τη διαγνωστική εξέταση. Αντίγραφα των Πιστοποιητικών και της αναλυτικής πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]  αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

Σύντομη Περιγραφή:

Οι συμμετέχοντες θα συνεχίσουν και εμβαθύνουν στη χρήση δακτυλοσυλλαβισμού και στην αξιοποίηση εκφραστικών δυνατοτήτων για την κατανόηση και το σχηματισμό νοημάτων. Θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν περαιτέρω βασικές χειρομορφές της νοηματικής γλώσσας και να επεξεργαστούν φωνολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των νοημάτων καθώς και να εμπλουτίσουν το υφιστάμενο λεξιλόγιο τους στη νοηματική γλώσσα. Ταυτόχρονα οι διδασκόμενοι θα αποκτήσουν καλύτερη επικοινωνία και θα αναπτύξουν περαιτέρω την κατανόηση στη σημασία των νοημάτων. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ολοκληρώσουν το επίπεδο Α2 με τη συμμετοχή τους στο μέρος Β κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2025.

*Θα πραγματοποιηθεί διαγνωστική εξέταση αναφορικά με το επίπεδο των ενδιαφερόμενων έτσι ώστε να πιστοποιηθεί ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος. 

 

**Το κόστος της διαγνωστικής εξέτασης ανέρχεται στα 30 ευρώ, δεν επιστρέφεται και πρέπει να προπληρωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που φαίνεται στον πιο πάνω σύνδεσμο. Η απόδειξη καταβολής του ποσού στο λογαριασμό πρέπει να προσκομιστεί κατά την εξέταση. Νοουμένου ότι γίνετε δεκτοί στο πρόγραμμα, το κόστος της εξέτασης αφαιρείται από τα τέλη εγγραφής του προγράμματος.

 

*Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 7 άτομα, μέγιστος 15

Διδάσκοντες