Γενικές Πληροφορίες

Τα μαθήματα της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, έχουν ως στόχο την μετάδοση της ΚΝΓ, την επαφή με αυτή, αλλά και τη διάδοσή της, ως το μέσο επικοινωνίας της Κοινότητας των Κωφών ατόμων, στην Κύπρο, μέσω εκπαιδευτικών μεθόδων. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα κληθούν να παράξουν και να κατανοήσουν το βασικό λεξιλόγιο, αλλά και τις βασικές μορφές της δομής της ΚΝΓ (η ΚΝΓ έχει δική της συντακτική και γραμματική δομή), ενώ μέσω αυτής, θα ενημερωθούν και θα εισαχθούν στην κουλτούρα των Κωφών στην Κύπρο.

Μαθήματα

Κυπριακή Νοηματική - Επίπεδο Α1.1

Διάρκεια: Οκτώβριος 2023 – Δεκέμβριος 2023
Μέρες/ώρες: Δευτέρα και Πέμπτη 19:00-20:30
Διδάσκουσα: Παναγιώτα Θεμιστοκλέους
Αίθουσα: Διαδικτυακά 
Διαγνωστική εξέταση: N/a
Έναρξη: 02/10/2023
Λήξη μαθημάτων: 07/12/2023
Τιμή: 420 ευρώ, στο κόστος περιλαμβάνεται το διδακτικό υλικό. Παραχωρείται μείωση της τάξης του 10% για φοιτητές του ΠΚ νοουμένου ότι ο ελάχιστος αριθμός εγγραφών ανέρχεται στους 7 συμμετέχοντες. Η πληρωμή γίνεται σε 1 δόση. 
Τραπεζικός λογαριασμός: εδώ.
Σύνδεσμος εγγραφής: εδώ.

*Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 7 άτομα, μέγιστος 12

Διδάσκοντες