Γενικές Πληροφορίες

Τα μαθήματα της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, έχουν ως στόχο την μετάδοση της ΚΝΓ, την επαφή με αυτή, αλλά και τη διάδοσή της, ως το μέσο επικοινωνίας της Κοινότητας των Κωφών ατόμων, στην Κύπρο, μέσω εκπαιδευτικών μεθόδων. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα κληθούν να παράξουν και να κατανοήσουν το βασικό λεξιλόγιο, αλλά και τις βασικές μορφές της δομής της ΚΝΓ (η ΚΝΓ έχει δική της συντακτική και γραμματική δομή), ενώ μέσω αυτής, θα ενημερωθούν και θα εισαχθούν στην κουλτούρα των Κωφών στην Κύπρο.

Μαθήματα

Κυπριακή Νοηματική - Επίπεδο Α1
Διάρκεια: Οκτώβριος 2022 – Μάιος 2023
Μέρες/ώρες: Δευτέρα & Πέμπτη 18:00-19:30
Διδάσκουσα: Παναγιώτα Θεμιστοκλέους
Αίθουσα: Διαδικτυακά
Διαγνωστική εξέταση: N/a
Κόστος διαγνωστικής εξέτασης: €0,00
Έναρξη: 03/10/2022
Λήξη μαθημάτων: 15/05/2023
Τιμή: 800 ευρώ, στο κόστος περιλαμβάνεται το διδακτικό υλικό. Υπάρχει μείωση της τάξης του 10% για φοιτητές του ΠΚ. Η πληρωμή γίνεται σε 2 δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί με τη λήψη ηλεκτρονικού μηνύματος για την έναρξη του προγράμματος.
Τραπεζικός λογαριασμός: εδώ.
Σύνδεσμος εγγραφής: εδώ.

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 10 άτομα, μέγιστος 15.
Κυπριακή Νοηματική – Επίπεδο Α2
Διάρκεια: Οκτώβριος 2022 – Μάιος 2023
Μέρες/ώρες: Τετάρτη & Παρασκευή 19:00-20:30
Διδάσκουσα: Παναγιώτα Θεμιστοκλέους
Αίθουσα: Διαδικτυακά
Διαγνωστική εξέταση: Θα ενημερωθείτε μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.
Κόστος διαγνωστικής εξέτασης: €30
Έναρξη μαθημάτων: 05/10/2022
Λήξη μαθημάτων: 10/05/2023
Δίδακτρα: 800 ευρώ, στο κόστος περιλαμβάνεται το διδακτικό υλικό. Υπάρχει μείωση της τάξης του 10% για φοιτητές του ΠΚ. Η πληρωμή γίνεται σε 2 δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί με τη λήψη ηλεκτρονικού μηνύματος για την έναρξη του προγράμματος.
Τραπεζικός λογαριασμός: εδώ.
Σύνδεσμος εγγραφής: εδώ.
Σημαντικό: Άτομα που κατέχουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Επιπέδου Α1 του Προγράμματος Ενηλίκων του Κέντρου Γλωσσών, ή έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου ΓΛΩ 011 στο προπτυχιακών πρόγραμμα σπουδών του ΠΚ εξαιρούνται από τη διαγνωστική εξέταση. Αντίγραφα των Πιστοποιητικών και της αναλυτικής πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά.

**Το κόστος της διαγνωστικής εξέτασης ανέρχεται στα 30 ευρώ, δεν επιστρέφεται και πρέπει να προπληρωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που φαίνεται στον πιο πάνω σύνδεσμο. Η απόδειξη καταβολής του ποσού στο λογαριασμό πρέπει να προσκομιστεί κατά την εξέταση. Νοουμένου ότι γίνετε δεκτοί στο πρόγραμμα, το κόστος της εξέτασης αφαιρείται από τα τέλη εγγραφής του προγράμματος.


Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 10 άτομα, μέγιστος 15.

Διδάσκοντες