Γενικές Πληροφορίες

Το πρόγραμμα Ρωσικής γλώσσας στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στον προφορικό και γραπτό λόγο, στην ανάπτυξη της ικανότητας του διδασκόμενου να λαμβάνει μέρος σε διαλόγους και συζητήσεις, να βοηθήσει τον διδασκόμενο να αναπτύξει την ικανότητα κατανόησης προφορικού λόγου έτσι ώστε να μπορεί να αναγνώσει και ερμηνεύσει σύντομα κείμενα. Στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη ικανοτήτων έκφρασης στο γραπτό λόγο και σύνταξης σύντομων εκθέσεων, με τη χρήση σύνθετων προτάσεων. Η εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας βοηθά στην ανάπτυξη στενότερων δεσμών και επικοινωνίας μεταξύ Κύπρου και Ρωσίας, χώρες με πολλά κοινά στη γλωσσική παράδοση και με πλούσιο πολιτισμό.

Μαθήματα

Ρωσσικά Αρχάριοι 1 (Α1.1 & Α1.2)

Διδάσκοντες