Γενικές Πληροφορίες

Τα μαθήματα διδασκαλίας της Τουρκικής γλώσσας που πραγματοποιούνται στο Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό και ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες επαγγελματικές ανάγκες των συμμετεχόντων λαμβάνοντας υπόψη το τρίπτυχο: εργασία-οικογένεια-εκπαίδευση. Στόχος των μαθημάτων είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατακτήσουν ουσιαστικές γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διαλόγους και αυθεντικά κείμενα, κατάλληλα για την ηλικία των διδασκομένων και προσαρμοσμένα στo γλωσσικό τους επίπεδο, καθώς και ευχάριστες και φιλικές δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, που στηρίζονται σε φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό που διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο (π.χ. τραγούδια, αποσπάσματα ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, δελτίων καιρού, βίντεο με σκηνές της καθημερινής ζωής κ.ά.). Επίσης προσφέρονται ειδικά προγράμματα προσαρμοσμένα για τις εξετάσεις της Τουρκικής γλώσσας (Tömer/ İstanbul exams). Στο τέλος των προγραμμάτων, παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του αντίστοιχου επιπέδου.

Μαθήματα

Τούρκικα - Επίπεδο Α1.1

Διάρκεια: Φεβρουάριος – Μάιος 2024

Μέρες/ώρες: Τρίτη και Παρασκευή 16:30-18:00

Διδάσκουσα: Δρ. Χρύσω Πελεκανή
Τρόπος διεξαγωγής: Φυσική Παρουσία ή/και Διαδικτυακά 
Προαπαιτούμενο:  Δεν απαιτείται
Έναρξη: 06/02/2024
Λήξη μαθημάτων: 28/05/2024
Δίδακτρα: 400 ευρώ, στο κόστος περιλαμβάνεται το διδακτικό υλικό. Παραχωρείται μείωση της τάξης του 10% για φοιτητές του ΠΚ νοουμένου ότι ο ελάχιστος αριθμός εγγραφών ανέρχεται στους 7 συμμετέχοντες. Η πληρωμή γίνεται σε 1 δόση.  

Τραπεζικός λογαριασμός: εδώ.
Σύνδεσμος εγγραφής: εδώ.

 

*Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 7 άτομα, μέγιστος 12

Τούρκικα - Επίπεδο Β1

Διάρκεια: Ιανουάριος – Ιούνιος 2024

Μέρες/ώρες: Παρασκευή 15:30-18:30

Διδάσκουσα: Ελένη Γεωργίου
Τρόπος διεξαγωγής: Φυσική Παρουσία ή/και Διαδικτυακά 
Προαπαιτούμενο: Τούρκικα Α2 ή/και ΓΛΩ 052
Έναρξη: 19/01/2024
Λήξη μαθημάτων: 07/06/2024
Δίδακτρα: 800 ευρώ, στο κόστος περιλαμβάνεται το διδακτικό υλικό. Παραχωρείται μείωση της τάξης του 10% για φοιτητές του ΠΚ νοουμένου ότι ο ελάχιστος αριθμός εγγραφών ανέρχεται στους 7 συμμετέχοντες. Η πληρωμή γίνεται σε 2 δόσεις.  

Τραπεζικός λογαριασμός: εδώ.
Σύνδεσμος εγγραφής: 
εδώ.

 

*Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 7 άτομα, μέγιστος 12