Γενικές Πληροφορίες

Τα μαθήματα διδασκαλίας της Τουρκικής γλώσσας που πραγματοποιούνται στο Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό και ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες επαγγελματικές ανάγκες των συμμετεχόντων λαμβάνοντας υπόψη το τρίπτυχο: εργασία-οικογένεια-εκπαίδευση. Στόχος των μαθημάτων είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατακτήσουν ουσιαστικές γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διαλόγους και αυθεντικά κείμενα, κατάλληλα για την ηλικία των διδασκομένων και προσαρμοσμένα στo γλωσσικό τους επίπεδο, καθώς και ευχάριστες και φιλικές δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, που στηρίζονται σε φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό που διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο (π.χ. τραγούδια, αποσπάσματα ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, δελτίων καιρού, βίντεο με σκηνές της καθημερινής ζωής κ.ά.). Επίσης προσφέρονται ειδικά προγράμματα προσαρμοσμένα για τις εξετάσεις της Τουρκικής γλώσσας (Tömer/ İstanbul exams). Στο τέλος των προγραμμάτων, παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του αντίστοιχου επιπέδου.

Μαθήματα

Τουρκικά – Επίπεδο Α1
Διάρκεια: Οκτώβριος 2022 – Μάιος 2023
Μέρες/ώρες: Δευτέρα & Πέμπτη 18:00-19:30
Διδάσκουσα: Ελένη Γεωργίου
Αίθουσα: Με φυσική παρουσία ή/και διαδικτυακά σύμφωνα με την επιδημιολογική εικόνα
Διαγνωστική εξέταση: N/a
Κόστος διαγνωστικής εξέτασης: €0,00
Έναρξη: 03/10/2022
Λήξη μαθημάτων: 15/05/2023
Τιμή: 800 ευρώ, στο κόστος περιλαμβάνεται το διδακτικό υλικό. Υπάρχει μείωση της τάξης του 10% για φοιτητές του ΠΚ. Η πληρωμή γίνεται σε 2 δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί με τη λήψη ηλεκτρονικού μηνύματος για την έναρξη του προγράμματος.
Τραπεζικός λογαριασμός: εδώ.
Σύνδεσμος εγγραφής: εδώ.
Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 10 άτομα, μέγιστος 15.
Τουρκικά – Επίπεδο Α2
Διάρκεια: Οκτώβριος 2022 – Μάιος 2023
Μέρες/ώρες: Παρασκευή 14:00-17:00
Διδάσκουσα: Ελένη Γεωργίου
Αίθουσα: Με φυσική παρουσία ή/και διαδικτυακά σύμφωνα με την επιδημιολογική εικόνα.
Διαγνωστική εξέταση: Θα ενημερωθείτε μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.
Κόστος διαγνωστικής εξέτασης: €30
Έναρξη: 04/10/2022
Λήξη μαθημάτων: 16/05/2023
Τιμή: 800 ευρώ, στο κόστος περιλαμβάνεται το διδακτικό υλικό. Υπάρχει μείωση της τάξης του 10% για φοιτητές του ΠΚ. Η πληρωμή γίνεται σε 2 δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί με τη λήψη ηλεκτρονικού μηνύματος για την έναρξη του προγράμματος.
Τραπεζικός λογαριασμός: εδώ.
Σύνδεσμος εγγραφής: εδώ.
Σημαντικό: Άτομα που κατέχουν Πιστοποιητικό του Istanbul ή Tümer Α1, ή φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει τα 2 επίπεδα γλωσσών της Τουρκικής ΓΛΩ 050-ΓΛΩ 051 εξαιρούνται από τη διαγνωστική εξέταση. Αντίγραφα των Πιστοποιητικών και της αναλυτικής πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά.**Το κόστος της διαγνωστικής εξέτασης ανέρχεται στα 30 ευρώ, δεν επιστρέφεται και πρέπει να προπληρωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που φαίνεται στον πιο πάνω σύνδεσμο. Η απόδειξη καταβολής του ποσού στο λογαριασμό πρέπει να προσκομιστεί κατά την εξέταση. Νοουμένου ότι γίνετε δεκτοί στο πρόγραμμα, το κόστος της εξέτασης αφαιρείται από τα τέλη εγγραφής του προγράμματος.


Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 10 άτομα, μέγιστος 15.
Τουρκικά – Επίπεδο B2
Διάρκεια: Οκτώβριος 2022 – Μάιος 2023
Μέρες/ώρες: Τρίτη & Παρασκευή 18:00-19:30
Διδάσκουσα: Χρύσω Πελεκανή
Αίθουσα: Διαδικτυακή διδασκαλία
Διαγνωστική εξέταση: Θα ενημερωθείτε μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.
Κόστος διαγνωστικής εξέτασης: €30
Έναρξη: 04/10/2022
Λήξη μαθημάτων: 12/05/2023
Τιμή: 800 ευρώ, στο κόστος περιλαμβάνεται το διδακτικό υλικό. Υπάρχει μείωση της τάξης του 10% για φοιτητές του ΠΚ. Η πληρωμή γίνεται σε 2 δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί με τη λήψη ηλεκτρονικού μηνύματος για την έναρξη του προγράμματος.
Τραπεζικός λογαριασμός: εδώ.
Σύνδεσμος εγγραφής: εδώ.
Σημαντικό: Άτομα που κατέχουν Πιστοποιητικό του Istanbul ή Tümer Β1, Πιστοποιητικό Επιπέδου Β1 του Προγράμματος Ενηλίκων του Κέντρου Γλωσσών εξαιρούνται από τη διαγνωστική εξέταση. Αντίγραφα των Πιστοποιητικών πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά.**Το κόστος της διαγνωστικής εξέτασης ανέρχεται στα 30 ευρώ, δεν επιστρέφεται και πρέπει να προπληρωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που φαίνεται στον πιο πάνω σύνδεσμο. Η απόδειξη καταβολής του ποσού στο λογαριασμό πρέπει να προσκομιστεί κατά την εξέταση. Νοουμένου ότι γίνετε δεκτοί στο πρόγραμμα, το κόστος της εξέτασης αφαιρείται από τα τέλη εγγραφής του προγράμματος.


Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 10 άτομα, μέγιστος 15.