Πέραν των 570 εκατομμυρίων ανθρώπων μιλούν την ισπανική γλώσσα. Η ισπανική λογοτεχνία, μουσική, κινηματογράφος, τέχνη, αρχιτεκτονική και επιχειρήσεις αποτελούν το μέσο διάδοσης της γλώσσας και της κουλτούρας, που αντανακλούν έναν έντονο ισπανόφωνο κόσμο.
Η Ισπανική γλώσσα, ως μία ξένη γλώσσα, αποτελεί μία καλή ευκαιρία για απόκτηση βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και αντίληψης τόσο προφορικά όσο και γραπτά, σε τέσσερα επίπεδα.
Το πρόγραμμα εκμάθησης της Ισπανικής, που προσφέρεται από το Κέντρο Γλωσσών, συνδέεται με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες: Α1– Α2–Β1. Το διδακτικό προσωπικό εργάζεται με τους φοιτητές, για να επιτύχουν αυτά τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες και στόχους των φοιτητών.

Μαθήματα

ΓΛΩ 085: Ισπανικά – Αρχάριοι I (5 ECTS)
Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για φοιτητές με ελάχιστη ή καμία προηγούμενη γνώση της ισπανικής γλώσσας. Διδάσκονται πρότυπα της βασικής γλώσσας και λεξιλογίου. Η επανάληψη και κατανόηση είναι σημαντικά στοιχεία αυτού του μαθήματος. Επικεντρώνεται και στις πέντε γλωσσικές δεξιότητες (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση, γραφή και αλληλεπίδραση). Ο πολιτισμός είναι αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος αυτού και εισάγεται μέσω της χρήσης των μέσων ενημέρωσης, παιχνιδιών, ειδικά προσαρμοσμένων κειμένων και συζητήσεων στην τάξη. Οι φοιτητές μαθαίνουν να επικοινωνούν στα Ισπανικά αναφορικά με καθημερινές καταστάσεις: χαιρετισμούς, ζητώντας και δίνοντας προσωπικές πληροφορίες, περιγράφοντας ανθρώπους, τοπία και αντικείμενα και μιλώντας για την καθημερινή τους ρουτίνα, φαγητό, συνταγές, παραγγέλλοντας σε ένα εστιατόριο ή κάνοντας ψώνια. Επιπλέον των γραπτών εξετάσεων και κουίζ, οι φοιτητές μπορούν επίσης να αξιολογηθούν μέσω ακουστικών δραστηριοτήτων. Η εργασία στο σπίτι θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος, καθώς ενισχύει την εισαγωγή εννοιών/δεξιοτήτων που αναλύονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, επιτρέποντας στους φοιτητές να συμμετέχουν πιο ενεργά στην τάξη.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο στις απαιτήσεις του επιπέδου Α1.1, όπως αυτές καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ).
ΓΛΩ 086: Ισπανικά – Αρχάριοι II (5 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 085 ή ισότιμο

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για φοιτητές με κάποια γνώση της ισπανικής γλώσσας. Διδάσκονται πρότυπα της βασικής γλώσσας και λεξιλογίου. Η επανάληψη και κατανόηση είναι σημαντικά στοιχεία αυτού του μαθήματος. Επικεντρώνεται και στις πέντε γλωσσικές δεξιότητες (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση, γραφή και αλληλεπίδραση). Ο πολιτισμός είναι αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος αυτού και εισάγεται μέσω της χρήσης των μέσων ενημέρωσης, παιχνιδιών, ειδικά προσαρμοσμένων κειμένων και συζητήσεις στην τάξη. Οι φοιτητές μαθαίνουν να: περιγράφουν άτομα, τοπία και αντικείμενα, μιλούν για ταξιδιωτικές εμπειρίες, αναλύουν την αστική δομή ενός περιβάλλοντα χώρου, περιγράφουν αντικείμενα τέχνης και αντιλαμβάνονται οπτικοακουστικές ακολουθίες στην Ισπανική. Η εργασία στο σπίτι θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος, καθώς ενισχύει την εισαγωγή εννοιών/δεξιοτήτων που αναλύονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, επιτρέποντας στους φοιτητές να συμμετέχουν πιο ενεργά στην τάξη.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο στις απαιτήσεις του επιπέδου Α2.1, όπως αυτές καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.

ΓΛΩ 087: Ισπανικά – Μέσο Επίπεδο I (5 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 086 ή ισότιμο

Το τρίτο επίπεδο της ισπανικής γλώσσας έχει σχεδιαστεί για φοιτητές με γνώση του βασικού επιπέδους. Διδάσκει βασικές και πιο αναπτυγμένες έννοιες και λεξιλόγιο. Η επανάληψη και κατανόηση είναι σημαντικά στοιχεία αυτού του προγράμματος. Ο πολιτισμός είναι αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος αυτού και εισάγεται μέσω της χρήσης των μέσων ενημέρωσης, παιχνιδιών, ειδικά προσαρμοσμένων κειμένων και συζητήσεων στην τάξη. Επιπλέον των γραπτών εξετάσεων και κουίζ, οι φοιτητές μπορούν επίσης να αξιολογηθούν μέσω ακουστικών δραστηριοτήτων. Οι φοιτητές μαθαίνουν να: περιγράφουν ανθρώπους, τοπία και αντικείμενα στο ενεστώτα και αόριστο χρόνο, μιλούν και γράφουν για εμπειρίες στο παρελθόν, περιγράφουν και συγκρίνουν τοπία σήμερα και ιστορικά, αναλύουν την αστική δομή ενός αρχαιολογικού χώρου, περιγράφουν εφευρέσεις, ομιλούν και γράφουν για πολιτιστικά γεγονότα στα Ισπανικά. Η εργασία στο σπίτι θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος. Η ενεργός συμμετοχή στο μάθημα είναι απαραίτητη.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο στις απαιτήσεις του επιπέδου Α2, όπως αυτές καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ).
ΓΛΩ 088: Ισπανικά – Μέσο Επίπεδο II (5 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 087 ή ισότιμο

Το τέταρτο επίπεδο Ισπανικής γλώσσας είναι σχεδιασμένο για συμμετέχοντες με γνώση της ισπανικής γλώσσας σε ενδιάμεσο επίπεδο. Χρησιμοποιούνται πιο ανεπτυγμένες γλωσσικές δομές και λεξιλόγιο. Η επανάληψη και κατανόηση είναι σημαντικά στοιχεία αυτού του προγράμματος. Επιπλέον των γραπτών εξετάσεων και κουίζ, οι φοιτητές μπορούν επίσης να αξιολογηθούν μέσω προφορικών δραστηριοτήτων. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να περιγράφουν ανθρώπους, τοπία και αντικείμενα στον ενεστώτα και αόριστο χρόνο, συγκρίνουν και περιγράφουν τοπία, πολιτιστικά γεγονότα και εκφράζουν τις επιθυμίες τους.

To μάθημα στοχεύει το επίπεδο Β1.1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και εξασφάλιση βαθμολογίας 7 και πάνω, οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα από το Εαρινό εξάμηνο 2022 και μετά θα μπορούν να λαμβάνουν «Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας» για το πιο πάνω αναφερόμενο επίπεδο.

ΓΛΩ 187: Ισπανικά – Εντατικό Μέσο Επίπεδο Ι & II (10 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 086 ή ισότιμο

(Προσφέρεται μόνο στο Θερινό Εξάμηνο)

Το εντατικό πρόγραμμα Ισπανικών είναι ιδανικό για φοιτητές που επιθυμούν να μεταβούν στην Ισπανία με το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus. Συνδυάζει την ύλη του επιπέδου ΓΛΩ 087 και ΓΛΩ 088 μέσα σε δύο μήνες. Οι φοιτητές μπορούν να αντιλαμβάνονται τα κύρια σημεία βασικών συζητήσεων που συναντούν συνήθως στο χώρο εργασίας, στο σχολείο, στη διασκέδαση κλπ. Μπορούν να ανταπεξέλθουν στις πλείστες περιστάσεις που θα αντιμετωπίσουν στα ταξίδια τους, σε χώρες όπου ομιλούνται τα Ισπανικά. Μπορούν να συντάξουν απλές προτάσεις σε γνωστά θέματα ή θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος, να περιγράψουν εμπειρίες, γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες, και να δώσουν σύντομες αιτιολογίες και επεξηγήσεις για τις απόψεις τους και τα σχέδιά τους. Μπορούν, επίσης, να ενημερώνονται για τον πολιτισμό των ισπανόφωνων χωρών.

To μάθημα στοχεύει το επίπεδο Β1.1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και εξασφάλιση βαθμολογίας 7 και πάνω, οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα από το Θερινό εξάμηνο 2022 και μετά θα μπορούν να λαμβάνουν «Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας» για το πιο πάνω αναφερόμενο επίπεδο.
ΓΛΩ 188: Ισπανικά – Μέσο Επίπεδο IIΙ (5 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 088 ή ΓΛΩ 187 ή ισότιμο

 

Το πέμπτο επίπεδο Ισπανικής γλώσσας έχει σχεδιαστεί για φοιτητές με γνώση της ισπανικής γλώσσας σε ενδιάμεσο επίπεδο (Ισπανικά Μέσο Επίπεδο ΙΙ ή παρόμοιο). Ως εκ τούτου, προορίζεται για τις ανάγκες των φοιτητών που είναι ήδη σχεδόν ανεξάρτητοι χρήστες της γλώσσας. Η έμφαση δίνεται σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες: κατανόηση, παραγωγή, αλληλοεπίδραση και διαμεσολάβηση (προφορική και γραπτή). Οι γενικοί στόχοι αυτού του μαθήματος αποσκοπούν στην ενίσχυση των φοιτητών με ένα σύνολο επικοινωνιακών και γραμματικών τύπων, λεξιλογικών, φωνητικών περιεχομένων και κοινωνικοπολιτισμικών πτυχών ώστε να συμβάλει στην προοδευτική ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους ικανοτήτων στα ισπανικά με σκοπό να γίνουν ανεξάρτητοι χρήστες της ισπανικής αλλά και στη βελτίωση της κατανόησης και παραγωγής.

 

To μάθημα στοχεύει στο επίπεδο Β1.2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (ολοκλήρωση επιπέδου Β1). Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και εξασφάλιση βαθμολογίας 7 και πάνω, οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα από το Εαρινό εξάμηνο 2025 και μετά θα μπορούν να λαμβάνουν «Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας» για το πιο πάνω αναφερόμενο επίπεδο.

ΓΛΩ 189: Ισπανικά – Μέσο Επίπεδο IV (5 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 188 ή ισότιμο

 

Το έκτο επίπεδο Ισπανικής γλώσσας έχει σχεδιαστεί για φοιτητές  με γνώση της ισπανικής γλώσσας σε ενδιάμεσο επίπεδο B1 (Ισπανικά Μέσο Επίπεδο IIΙ ή ισότιμο). Ως εκ τούτου είναι σχεδιασμένο για τις ανάγκες των φοιτητών που έχουν προχωρημένη γνώση της γλώσσας. Η έμφαση δίνεται σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες: κατανόηση, παραγωγή, αλληλοεπίδραση   και διαμεσολάβηση (προφορική και γραπτή). Ο πολιτισμός είναι αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος και εισάγεται χρησιμοποιώντας ενημερωτικά μέσα, παιχνίδια, προσαρμοσμένες αναγνώσεις και συζητήσεις στην τάξη

 

To μάθημα στοχεύει στο επίπεδο Β2.1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και εξασφάλιση βαθμολογίας 7 και πάνω, οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα από το Εαρινό εξάμηνο 2025 και μετά θα μπορούν να λαμβάνουν «Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας» για το πιο πάνω αναφερόμενο επίπεδο.

 

Our Events