Δρ. Φρύνη Κακογιάννη-Ντοά – Αν. Διευθύντρια
Λυγία Χριστοφόρου-Αντωνίου – Λειτουργός Κέντρου Γλωσσών
Χάρης Χαραλάμπους – Αν. Βοηθός Μηχανογράφησης
Ιωάννα Παναγιώτα Ιωάννου – Ειδική Επιστήμονας Υποστήριξης Διοικητικού Έργου