Το Κέντρο Γλωσσών έχει μια ενεργή ομάδα ερευνητών που επιδιώκουν την διεξαγωγή έρευνας ώστε να προωθήσουν την αριστεία στην εκμάθηση γλωσσών. Στόχος μας, στο Κέντρο Γλωσσών, είναι η υψηλού επιπέδου έρευνα που θα έχει επίδραση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και την ευρύτερη κυπριακή κοινωνία αλλά ταυτόχρονα θα συνεισφέρει στους τομείς της Εκμάθησης Γλωσσών και της Τεχνολογικά Ενισχυμένης Μάθησης. Το προσωπικό του ΚΓ δραστηριοποιείται σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, στη συγγραφή προτάσεων για Ευρωπαϊκά προγράμματα, και στην εφαρμογή της Έρευνας στην Παιδαγωγική της Διδασκαλίας και της Εκμάθησης. Αυτή τη στιγμή τρέχουν τα ακόλουθα 3 Ευρωπαϊκά προγράμματα στο ΚΓ:

  1. Επανασχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ψηφιακά επιχορειγημένες συνεργασίες (REDESIGN), (σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ»).
  2. Βελτίωση της εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στους τομείς των φυσικών επιστημών σε Λευκορωσικά πανεπιστήμια (Φυσική), Ανάπτυξη ικανοτήτων στην ανώτατη εκπαίδευση - Erasmus+, Εκπαίδευση, Οπτικοακουστικός και Πολιτιστικός Οργανισμός (EACEA), (σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ»).
  3. Κόμικς για την Ενιαία Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας, Συνεργασία για καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών - Erasmus+.
  4.  

Στο παρελθόν το ΚΓ συμμετείχε στα ακόλουθα Ευρωπαϊκά προγράμματα: Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL), Leonardo Da Vinci Transfer of Innovation, EU Lifelong Learning Programme; The Challenges of the Multilingual and Multicultural Learning Space in the International University (IntlUni), Erasmus Academic Network, EU Lifelong Learning Programme; Intercultural Dialogue and Linguistic Diversity (Moblang), EU Lifelong Learning Programme.

Ιστοσελίδα για την έρευνα στο ΚΓ (μόνο για το προσωπικό του ΚΓ): https://researchlcucy.wordpress.com/

Προγράμματα

ReDesign Project
Redesigning educational curricula and digitally afforded collaborations to promote multimodal learning experiences.

CIELL
Comics for Inclusive English Language Learning