ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ