Δελτίο Τύπου – Υποτροφία από το Πανεπιστήμιο της Περούτζια στην Ιταλία