Διαδικτυακή διάλεξη με θέμα “Concepts, ethics and regulation of Artificial Intelligence” (09.05.24, 10:00-12:00)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στην ειδικότητα «Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία».
22 Απριλίου, 2024
Προκήρυξη θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025
21 Ιουνίου, 2024