Ερευνητικό Σεμινάριο με θέμα: “The Normative Foundations for EU Criminal Justice – Powers, Limits and Justifications” (28.02.24, 18:00-19:15).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025
19 Φεβρουαρίου, 2024
Hμερίδα με θέμα: «ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (04.03.2024, 09:00 – 14:30)
28 Φεβρουαρίου, 2024