Παρουσίαση της 2ης έκδοσης του βιβλίου του Αναπλ. Καθηγητή Κώστα Παρασκευά: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (21.02.24, 18:00)