ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στην ειδικότητα «Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία».