Μήνυμα Καλωσορίσματος

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε το 2006. Αποστολή του είναι η παροχή ποιοτικής νομικής παιδείας. Το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 σηματοδότησε την έναρξη του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών νομικής – το πρώτο αναγνωρισμένο πτυχίο νομικής στην Κύπρο. Η έναρξη των πρώτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων νομικής πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 για το διδακτορικό πρόγραμμα (PhD) και τον Ιανουάριο του 2019 για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (LLM). Το Τμήμα προσφέρει επίσης, από το 2006, νομικά μαθήματα στους φοιτητές άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής ή ως μαθήματα ενταγμένα σε προγράμματα σπουδών.

Το Τμήμα Νομικής πρωτοστατεί στη μελέτη του Κυπριακού δικαίου και την ανάπτυξή του με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και τις προκλήσεις σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι νομικές σπουδές του Τμήματος αποβλέπουν στην καλλιέργεια κριτικής νομικής σκέψης, με το συνδυασμό θεωρίας, ειδικών γνώσεων και πρακτικού πνεύματος.

 Πέρα από τα υψηλά πρότυπα διδασκαλίας, μια από τις βασικές προτεραιότητες του Τμήματος είναι η καλλιέργεια της επιστημονικής έρευνας. Η διεθνής επιστημονική παρουσία των μελών του ακαδημαϊκού του προσωπικού είναι έντονη. Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού έχουν σημαντική συμμετοχή σε διεθνείς, ευρωπαϊκές και εγχώριες ερευνητικές δραστηριότητες και προγράμματα. Παράλληλα, το Τμήμα διοργανώνει τακτικά πληθώρα επιστημονικών εκδηλώσεων που καλύπτουν ευρύτατο φάσμα γνωστικών αντικειμένων, καθώς και σειρά ερευνητικών σεμιναρίων.

Αναπληρωτής Καθηγητής, Κ. Παρασκευά, Πρόεδρος Τμήματος

Γενικές Πληροφορίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ