18/09/2020: Δεύτερο Ερευνητικό Σεμινάριο: 'The Legitimacy of the Global Reach of EU Law: The Case of Ship Recycling' (30.09.2020)

11/09/2020: Πρώτο Ερευνητικό Σεμινάριο με θέμα 'Η Αυτονομία της Ενωσιακής Έννομης Τάξης' (16.09.2020)

18/06/2020: Προκήρυξη Θέσης Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας στο πλαίσιο της Εναρκτήριας Χρηματοδότησης του Δρ. Μιχάλη Χατζηπαναγιώτη (υποβολή αιτήσεων μέχρι 03.07.2020)

28/05/2020Ανακοίνωση Τμήματος Νομικής για μετεγγραφές και απόκτηση δεύτερου πτυχίου

26/05/2020: Προκήρυξη θέσεων για Ειδικούς Επιστήμονες Διδασκαλίας στα εξής αντικείμενα

24/04/2020: Ανακοίνωση του Τμήματος Νομικής για το θάνατο του Αλέκου Μαρκίδη

24/04/2020: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Νομικής για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021 και στην υποβολή αιτήσεων για υφιστάμενους διδακτορικούς φοιτητές 2020-2021 μέχρι Τρίτη 28 Απριλίου 2020.

23/03/2020: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021 και στην υποβολή αιτήσεων για υφιστάμενους διδακτορικούς φοιτητές 2020-2021 μέχρι Παρασκευή 24 Απριλίου 2020.

18/03/2020: Ακύρωση όλων των ερευνητικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων του Τμήματος Νομικής για το Εαρινό Εξάμηνο. 

27/02/2020: Έκτο Ερευνητικό Σεμινάριο με Θέμα 'Remedies for Human Rights Violations and UN Treaty Bodies' (04.03.2020)

20/02/2020: Πέμπτο Ερευνητικό Σεμινάριο με θέμα 'Third Party Complicity: The Obligation of 'Non-recognition as lawful' and Non-assistance to Unlawful situations and the Role of Third States in the Enforcement of International Law' (26.02.2020).

14/02/2020: Τέταρτο Ερευνητικό Σεμινάριο με θέμα 'Territorial Situations subject to Non-Recognition and the Law of the Sea' (19.02.2020).

7/02/2020: Προκήρυξη Θέσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (LLM) και το Διδακτορικό Πρόγραμμα (PhD) Νομικής (υποβολή αιτήσεων μέχρι 24.04.2020).

07/02/2020: Ερευνητικό Σεμινάριο με Θέμα 'Η ενοχή του Ποινικού Δικαίου και η Οντολογική Ενοχή' (12.02.2020).

03/02/2020: Ερευνητικό Σεμινάριο με Θέμα 'Employment Security in the post-crisis Era' (05.05.2020).

28/01/2020: Προκήρυξη Θέσης Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας στο πλαίσιο της Εναρκτήριας Χρηματοδότησης της Δρ. Ιωάννας Χατζηγιάννη (υποβολή αιτήσεων μέχρι 11.02.2020).

23/01/2020: Εκδήλωση - Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για την Προστασία του Περιβάλλοντος: Το Έννομο Συμφέρον σε Κύπρο και Ελλάδα (17.02.2020).

21/01/2020: Ερευνητικό Σεμινάριο με Θέμα 'Punitiveness Beyond Criminal Justice' (29.01.2020).

13/01/2020: Τρίτη Σειρά Ερευνητικών Σεμιναρίων Τμήματος Νομικής (29.01.2020-8.04.2020).

29/11/2019: Προκήρυξη Θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας στο Μάθημα Φύλο και Δίκαιο (προθεσμία 16 Δεκεμβρίου 2019)

4/11/2019: Διάλεξη με θέμα 'Διαμαρτυρία, Υπο Κάλυψη Αστυνόμευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα', 6 Νοεμβρίου 2019.

29/10/2019: Διεθνές Συνέδριο REDA 2019 ‘Regulation and Enforcement in the Digital Age’, 21-22 Νοεμβρίου 2019.21-22 Νοεμβρίου 2019.

14/10/2019Συνέδριο ‘Juvenile Justice: A Comparative Perspective’, 1/11/2019

11/10/2019: Συνέδριο με θέμα 'Κυπριακή Δημοκρατία και Διεθνές Δίκαιο', 24-26 Οκτωβρίου 2019.

10/10/2019: Αναθεωρημένοι Κανόνες Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών Κανόνες Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών.

11/09/2019: Δεύτερη Σειρά Ερευνητικών Σεμιναρίων του Τμήματος Νομικής (18/9 - 20/11/2019).

09/07/2019: Προκήρυξη θέσης Ειδικού Επιστήμονα για το μάθημα «Κοινωνιολογία του Δικαίου» (υποβολή αιτήσεων μέχρι Παρασκευή, 19 Ιουλίου, ώρα 10:00 π.μ.)

01/07/2019: (ορθή επανάληψη) Προκήρυξη θέσης Ειδικού Επιστήμονα για το μάθημα «Ερευνητική Μεθοδολογία» (υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, 15 Ιουλίου, ώρα 10:00 π.μ.)

01/07/2019: Προκήρυξη θέσης Ειδικού Επιστήμονα για τα μαθήματα «Οικογενειακό Δίκαιο» και «Κληρονομικό Δίκαιο» (υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, 15 Ιουλίου, ώρα 10:00 π.μ.)

01/07/2019: Προκήρυξη θέσης Ειδικού Επιστήμονα για τα μαθήματα «Πολιτική Δικονομία Ι» και «Πολιτική Δικονομία ΙΙ» (υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, 15 Ιουλίου, ώρα 10:00 π.μ.)

17/05/2019: Προκήρυξη έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα (Έρευνας) στα πλαίσια ερευνητικού έργου της Εναρκτήριας Χρηματοδότησης του Δρ. Θωμά Παπαδόπουλου, Λέκτορα Εμπορικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (μέχρι την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019).   

16/03/2019: Προκήρυξη Θέσεων Διδακτορικού Προγράμματος στη Νομική για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 (μέχρι 3 Απριλίου 2019)

11/03/2019: Πρώτη σειρά ερευνητικών σεμιναρίων Τμήματος Νομικής (13/3 - 17/4 2019)

14/02/2019: Δημόσια Διάλεξη με θέμα «Το Δίκαιο της Ανάγκης στην Κυπριακή Δημοκρατία» και ομιλητή τον κ. Αλέκο Μαρκίδη, Δικηγόροκαι Πρώην Γενικό Εισαγγελέα (25 Φεβρουαρίου 2019).

15/01/2019: Προκήρυξη μίας θέσης Ακαδημαϊκού Προσωπικού στην ειδικότητα «Δίκαιο της Ενέργειας» στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή (μέχρι την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019)

04/01/2019: «Κρίτων Τορναρίτης: Επιλεγμένες Γνωματεύσεις Συνταγματικού Δικαίου» (Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019)

22/11/2018: «Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου»

21/11/2018: Προκήρυξη Θέσεων Ειδικών Επιστημόνων

29/10/2018: Προκήρυξη 30 θέσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νομικής (έναρξη Ιανουάριος 2019) - Αιτήσεις μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018

24/10/2018: Ανακοίνωση Τμήματος Νομικής για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ (LL.M) έχει πιστοποιηθεί από τον ΔΙ.Π.Α.Ε. Στις 29 Οκτωβρίου 2018 θα αναρτηθεί η προκήρυξη 30 θέσεων με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο 2019. Η διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα μαθήματα του προγράμματος, ενώ το τρίτο εξάμηνο προορίζεται για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, ενώ θα υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις («Ποινική Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα», «Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο» και «Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο»).

18/10/2018: Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στα πλαίσια της σειράς διαλέξεων που διοργανώνει για το 2018 με θέμα «Πρόσφατες Εξελίξεις στο Δίκαιο της ΕΕ: Διαλέξεις από τους Κύπριους Δικαστές στο ΔΕΕ», σας προσκαλεί στην Τρίτη Διάλεξη με τίτλο: «Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.» (Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018)

10/10/2018: Διεθνές Συνέδριο του Τμήματος Νομικής και του Κυπριακού Συνδέσμου Εγκληματολογίας με θέμα: 'Enhancing Police Criminal Investigations with Evidence-Βased Offender Profiling' (16 Οκτωβρίου 2018).

26/09/2018: Ημερίδα με τίτλο: "Προστασία Δεδομένων στο Κυπριακό Συνστημα Απονομής Δικαιοσύνης Υπό το Φως των Ευρωπαϊκών Μεταρρυθμίσεων" (Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018).

09/07/2018: Προκήρυξη Θέσεων Διδακτορικού Προγράμματος στη Νομική για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 (μέχρι 6 Αυγούστου 2018).

09/07/2018: Ανακοίνωση Τμήματος Νομικής για μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στη Νομική έχει πιστοποιηθεί από τον ΔΙ.Π.Α.Ε και έχουν προκηρυχθεί 12 θέσεις με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων την 6η Αυγούστου 2018.

Η διαδικασία πιστοποίησης του μεταπτυχιακού προγράμματος που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ (LL.M) βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και, εφόσον ευοδωθεί, το Τμήμα Νομικής προτίθεται να προκηρύξει το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο 2018 αριθμό θέσεων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ (LL.M) (εισδοχή από Ιανουάριο 2019).

04/06/2018: 

Ανακοίνωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα στο Διεθνές Ποινικό Δίκαιο

Ανακοίνωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα στο Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο

Ανακοίνωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα στις Εφαρμογές Δικαίου Ποινικής Δικονομίας

Ανακοίνωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα στο Οικογενειακό Δίκαιο και στο Κληρονομικό Δίκαιο

Ανακοίνωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα στην Πολιτική Δικονομία

28/05/2018: Απόφαση του Τμήματος Νομικής για μετεγγραφές και απόκτηση δεύτερου πτυχίου.

28/05/2018: Διήμερο διεθνές συνέδριο του Τμήματος Νομικής με θέμα 'Pluralism or Universalism in International Copyright Law' (31/5 - 1/6/2018).

08/05/2018: Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Τμήμα Νομικής και την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ).

21/04/2018: Δημόσια διάλεξη του Καθηγητή Aeyal Gross (Πανεπιστήμιο Tel Aviv) με θέμα 'International Law and Occupation in Israel/Palestine and Cyprus' (24 Απριλίου 2018).

16/04/2018: Συνέδριο του Τμήματος Νομικής και της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με θέμα: 'Εθνικό Δημόσιο Δίκαιο, ΧΘΔΕΕ και ΕΣΔΑ: Διάλογος και Εντάσεις' (19-20 Απριλίου 2018).

21/03/2018: Προκήρυξη δύο θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού (μία στην ειδικότητα ΄Δημόσιο Δίκαιο' και μία στην ειδικότητα 'Ιδιωτικό Δίκαιο') στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, μέχρι τις 11 Ιουνίου 2018.

14/03/2018: 'Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Νομικής) φιλοξένησε Ευρωπαϊκούς φιλικούς αγώνες εικονικής δίκης στο πλαίσιο του 'Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition' (2-4 Μαρτίου 2018)'.

11/03/2018: 'Πρόσφατες εξελίξεις στο Ενωσιακό Δίκαιο του Ανταγωνισμού' - Διάλεξη του Κύπριου Δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. Σάββα Παπασάββα (22 Μαρτίου 2018).

02/02/2018: 'Δίκαιο, Νέες Τεχνολογίες και Ιδιωτική Ζωή': Διάλεξη του Κύπριου Δικαστή στο Δικαστήριο της Ε.Ε Κωνσταντίνου Λυκούργου (13 Φεβρουαρίου 2018).

18/01/2018: Ώρες γραφείου Ακαδημαϊκών Τμήματος - Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018.

17/01/2018: Παρουσίαση της έκδοσης 'Βασική Κυπριακή Νομοθεσία' σε επιμέλεια του Αν. Καθηγητή Νικήτα Χατζημιχαήλ (22 Ιανουαρίου 2018).

17/01/2018: Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Τμήμα Νομικής και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (14 Δεκεμβρίου 2017).

 
 
06/11/2017: Διεθνές Συνέδριο REDA 2017 "Regulation and Enforcement in the Digital Age"
 
Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου, 2017: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, Αίθουσα B 108
Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου, 2017: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολιτιστικό Κέντρο
 
Πληροφορίες και προ κράτηση θέσεων: τηλ. 22892920. Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στις 23 Φεβρουαρίου 2017, υπογράφτηκε ενώπιον του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Τμήμα Νομικής και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που αφορά στην τοποθέτηση, σε ετήσια βάση, φοιτητών του Τμήματος στο Γραφείο μας, για σκοπούς πρακτικής άσκησης. Στόχος της συνεργασίας είναι η αμφίδρομη διασύνδεση του πανεπιστημιακού χώρου με το θεσμό του Επιτρόπου, καθώς και η κατάρτιση και αξιοποίηση των φοιτητών και μελλοντικών επιστημόνων της νομικής.
 
 
Ο ΠτΔ Νίκος Αναστασιάδης ευχαρίστησε δημόσια τους Αναπληρωτές Καθηγητές Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη και Κωνσταντίνο Κόμπο για την πολύτιμη προσφορά τους στη Διαπραγματευτική Ομάδα για το Κυπριακό.