Το Συμβούλιο Τμήματος συγκροτείται από τα ακαδημαϊκά μέλη (μέλη ΔΕΠ) του Τμήματος. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν και εκλεγμένοι εκπρόσωποι των φοιτητών. 
 
Πρόεδρος
Αν. Καθ. Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης
 
Αντιπρόεδρος
Αν. Καθ. Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού
 
 
Συμβούλιο Τμήματος
Κωνσταντίνος Κόμπος Αναπληρωτής Καθηγητής
Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Θωμάς Παπαδόπουλος Επίκουρος Καθηγητής
Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους Αναπληρωτής Καθηγητής
Κώστας Παρασκευά Επίκουρος Καθηγητής
Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιωάννα Χατζηγιάννη Λέκτορας
Νικήτας Χατζημιχαήλ Αναπληρωτής Καθηγητής
Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης Λέκτορας