Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό

Χαρίκλεια Βλάχου
Λέκτορας στο Δίκαιο Ενέργειας 

Κωνσταντίνος Κόμπος
Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου

Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Θωμάς Παπαδόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου

Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους
Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου και Φιλοσοφίας Δικαίου

Κώστας Παρασκευά
Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου

Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιδιωτικού - Εμπορικού Δικαίου

Κωνσταντίνος Τσίνας
Λέκτορας Ποινικής Δικονομίας και Μεθοδολογίας Δικαίου

Ιωάννα Χατζηγιάννη
Λέκτορας στο Δημόσιο, Ευρωπαϊκό και Περιβαλλοντικό Δίκαιο

Νικήτας Χατζημιχαήλ
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιδιωτικού Δικαίου και Ιστορίας Δικαίου

Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης
Λέκτορας Ιδιωτικού Δικαίου

 

Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος

 Χρίστος Τσαϊτουρίδης 
Λέκτορας Δημοσίου Δικαίου και Φιλοσοφίας Δικαίου (2009-2011)

Ομότιμος Καθηγητής

Ανδρέας Καπαρδής

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Τίνα Σταυρινάκη

Κοσμάς Πιπύρος (άμισθος)

Ειδικοί Επιστήμονες Διδασκαλίας

Λάρης Βραχίμης

Μάρκος Δράκος 

Έλενα Καπαρδή

Χριστιάνα Κληρίδου         

Γιώργος Παμπορίδης