Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος
 Βλάχου Χαρίκλεια (2019-2023)
Λέκτορας στο Δίκαιο Ενέργειας
 Κόμπος Κωνσταντίνος (2006-2023)
Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τσαϊτουρίδης Χρίστος (2009-2011) 
Λέκτορας Δημοσίου Δικαίου και Φιλοσοφίας Δικαίου