Στο Τμήμα Νομικής αναπτύσσεται πλούσια και υψηλού επιπέδου έρευνα σε όλους τους δικαιικούς κλάδους.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τις προσωπικές ιστοσελίδες (προφίλ) των ακαδημαϊκών του Τμήματος, ​τον κατάλογο εμπειρογνωμοσύνης, το πρόγραμμα των ερευνητικών σεμιναρίων και τον κατάλογο των ερευνητικών προγραμμάτων που διεξήχθησαν ή διεξάγονται στο Τμήμα.