6. ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ/ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

6.1

Επίτιμοι Διδάκτορες – Κανονισμοί 1995

 

6.1.1

Κανόνες Τελετής Απονομής του Τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα

 6.2

Ομότιμοι Καθηγητές - Κανονισμοί 1999

 

6.2.1

Κανόνες για Ομότιμους Καθηγητές