Διεθνές Συνέδριο '' Υποβρύχια Πολιτιστική Κληρονομιά στην Ευρώπη σήμερα''  
 
Με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το Διεθνές Συνέδριο για την Υποβρύχια Πολιτιστική Κληρονομιά της ΕΕ και της Ευρώπης θα διοργανωθεί στο Διεθνές Κέντρο Υποβρύχιας Αρχαιολογίας - Κέντρο UNESCO Cathegory II υπό τον τίτλο '' Υποβρύχια Πολιτιστική Κληρονομιά στην Ευρώπη σήμερα '' τον Οκτώβριο του 2018 στο Ζαντάρ.
Οι κύριοι στόχοι του EYCH, είναι η προώθηση του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού, η ανάπτυξη αντικειμενικών προτύπων για παρεμβάσεις στο ιστορικό περιβάλλον και τα κέντρα πολιτιστικής κληρονομιάς, η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και η διαχείριση των απειλών που εκτίθεται η πολιτιστική κληρονομιά.  
 
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.