Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
 
Δεμέστιχα, Σ., Σκαρλάτος, Δ., Νεοφύτου, A. 2013. Mapping Shipwreck Excavation in Three Dimensions: From New Techniques to New Methodologies. Journal of Field Archaeology (υπό δημοσίευση).
 
Σκαρλάτος, Δ., Δεμέστιχα, Σ., Κυπαρίσση, Σ. 2012. An 'open' method for 3D modelling and mapping in underwater archaeological sites. International Journal of Heritage in the digital era 1:1, 25-44.
 
Δεμέστιχα, Σ. 2010. The 4th- Century – BC Mazotos Shipwreck, Cyprus: a preliminary report. The International Journal of Nautical Archaeology 40: 1, 39 – 59.
 
Demesticha, S. 2009. Questions on trade: the case of the Mazotos Shipwreck, in A.- M. Guimier-Sorbet, D. Michaelides (eds), Actes du Colloque Chypre à l'époque hellénistique et impériale Recherches récentes et nouvelles découvertes, Nanterre- Paris, 25 – 26 September 2009, Cahier de Centre d' Études Chypriotes, 387 – 402.
 
 
Άλλα Δημοσιεύματα
 
Δανιήλ, A., 2019. Στα μυστικά του ναυαγίου του Μαζωτού. Φιλελεύθερος, 09 Νοεμβρίου 2019.
 
 
Τζεβελέκου, Α., 2014. Αμφορείς στο βυθό της θάλασσας. Η Εφημερίδα των Συντακτών, 08 Απριλίου 2014. 
 
Δημητρίου, Α., 2012. Η έρευνα του Ναυαγίου του Μαζωτού στην Κύπρο. Στο Submerged Heritage 2, σσ. 24 - 29. 
 
Ενημερωτικό Δελτίο Ιδρύματος ΘΕΤΙΣ, 2012, Το Ναυάγιο του Μαζωτού, τεύχος 2.
 
Δεμέστιχα, Σ., 2011. Το Ναυάγιο του Μαζωτού. Στο Χρονικό, τεύχος 194, σσ. 11 - 15.
 
Δεμέστιχα, Σ., 2011. Η διδασκαλία της ενάλιας αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο Χρονικό, τεύχος 194, σσ. 9 - 10.
 
Λοϊζίδου, Ε., 2011. Η συντήρηση εναλίων αρχαιοτήτων από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Στο Χρονικό, τεύχος 194, σσ. 16 - 18.