Δημιουργία Αρχαιολογικού Πάρκου στο Αρχαίο Λιμάνι Αμαθούντας                                                                                                                               andikat logo
 
Το Εργαστήριο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, και το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών έχουν αναλάβει την ανάδειξη του αρχαίου λιμανιού και της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής της Αμαθούντας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού διασυνοριακού προγράμματος ΑΝΔΙΚΑΤ (http://www.greece-cyprus.eu/https://andikat.eu/). Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου (Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020), επικεντρώνεται στη δημιουργία καταδυτικών διαδρομών σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές σε Ελλάδα και Κύπρο, ως ένα μέσο για την προβολή και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αρχαίου λιμανιού της Αμαθούντας ήταν ο λόγος επιλογής του μνημείου αυτού για τη δημιουργία του πρώτου υποβρύχιου αρχαιολογικού πάρκου στην Κύπρο. Πρόκειται για μία από τις καλύτερα διατηρημένες θέσεις αρχαίων λιμενικών εγκαταστάσεων στην ανατολική Μεσόγειο και τη μοναδική αντίστοιχη θέση στην Κύπρο που δεν έχει υποστεί αλλοίωση από σύγχρονες χρήσεις. Η χρονολόγηση και τα αρχαιολογικά χαρακτηριστικά του λιμανιού έχουν τεκμηριωθεί από την ανασκαφή που διενεργήθηκε τη δεκαετία του 1980 από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Jean-Yves Empereur. Τέλος, τα σωζόμενα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα βρίσκονται σε μικρό βάθος (0,80-1,50μ) και κοντά στην ακτή, γεγονός που καθιστά τη θέση προσβάσιμη από το ευρύ κοινό. Αξίζει να σημειωθεί ότι για αυτούς ακριβώς τους λόγους το αρχαίο λιμάνι έχει ενταχθεί στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή Αμαθούντας, δημιουργώντας έτσι ιδανικές συνθήκες για έναν πρότυπο υποβρύχιο αρχαιολογικό χώρο.
 
Amathounta

Με την πεποίθηση ότι η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του μοναδικού υποβρύχιου τοπίου της Αμαθούντας, επελέγησαν με μεγάλη προσοχή επεμβάσεις ήπιου χαρακτήρα. Ενημερωτικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν τόσο στη ξηρά όσο και υποβρυχίως, θα ενθαρρύνουν τους επισκέπτες να κολυμπήσουν στο αρχαίο λιμάνι. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναπτυχθεί μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που θα παρέχει στους επισκέπτες αναλυτικές πληροφορίες για την περιοχή. Τέλος, με στόχο την αποκάλυψη και την συντήρηση των σωζομένων τμημάτων των λιμενοβραχιόνων, κρίθηκε απαραίτητη η απομάκρυνση της θαλάσσιας βλάστησης που τα καλύπτει. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα λιβάδια του προστατευόμενου είδους Posidonia oceanica που καλύπτουν την περιοχή. Μετά από σχετική άδεια που λήφθηκε από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και από την Επιστημονική Επιτροπή του Τμήματος Περιβάλλοντος (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος), αποφασίστηκε η απομάκρυνση ενός πολύ μικρού τμήματος της Ποσειδωνίας της περιοχής του λιμανιού. Η σχετική απόφαση υπογράμμισε επίσης τη σημασία της ανάδειξης και συντήρησης του μοναδικού αυτού υποβρύχιου αρχαίου μνημείου για την Κύπρο. Με τον τρόπο αυτό δίνεται για πρώτη φορά στο κοινό η δυνατότητα να επισκεφθεί ένα καταβυθισμένο αρχαίο μνημείο, να βιώσει το μοναδικό οικοσύστημα της περιοχής και να αντιληφθεί την πολλαπλή του σημασία.
 
 
 
Amathus UW2    Amathus UW3 
 
Άρθρα στον Τύπο