Μήνυμα Καλωσορίσματος

Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου διανύει ήδη την τρίτη δεκαετία λειτουργίας του. Πρωταρχικό μέλημα του ακαδημαϊκού προσωπικού του είναι η επίτευξη των βασικών στόχων, οι οποίοι ετέθησαν από της ιδρύσεώς του, ήτοι:

(α) Η αξιόλογη επιστημονική κατάρτιση όσων φοιτούν σε αυτό και η διασφάλιση της δυνατότητας αποκτήσεως πτυχίων υψηλής στάθμης,  και

(β) Η καταξίωσή του ως ερευνητικού ιδρύματος τόσο στον ελληνικό και ευρύτερο μεσογειακό χώρο όσο και διεθνώς.

Γενικές Πληροφορίες

Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής ιδρύθηκε το έτος 1989, ανήκει στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 1992. Πρωταρχικός στόχος του είναι η προαγωγή, μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας, των διαφόρων κλάδων της Μαθηματικής Επιστήμης, συμπεριλαμβανομένων και ποικίλων εφαρμογών της.

Στο διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό του τμήματος εντάσσονται μόνιμα μέλη και μέλη με σύμβαση εργασίας, καθώς και ένας ικανός αριθμός επισκεπτών καθηγητών (οι οποίοι προέρχονται, κυρίως, από πανεπιστήμια της Ελλάδος). Το διδακτικό έργο δεν περιορίζεται μόνο στη διδασκαλία των σπουδαστών των Μαθηματικών, αλλά επεκτείνεται και σε παραδόσεις μαθημάτων σε φοιτητές των Τμημάτων ΠληροφορικήςΧημείαςΦυσικήςΒιολογικών ΕπιστημώνΕπιστήμων ΑγωγήςΨυχολογίας, Κοινωνικών και Πολιτικών ΕπιστημώνΟικονομικών, Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΠολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών ΠεριβάλλοντοςΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΥπολογιστώνΜηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής. Οι ερευνητικές περιοχές των μελών του τμήματος καλύπτουν πολλούς τομείς των Θεωρητικών και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, της Μαθηματικής Φυσικής, των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής.

Οι σπουδές βασίζονται στο σύστημα συνεχούς αξιολόγησης και οδηγούν στην απόκτηση του Πτυχίου Μαθηματικών και Στατιστικής. Επίσης, προσφέρονται και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδικεύσεως (Μαθηματικές Επιστήμες και Επιστήμης των Δεδομένων) και/ή στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Καθαρά Μαθηματικά, Στατιστική).

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον Προπτυχιακό Οδηγό Σπουδών ή στον Μεταπτυχιακό Οδηγό Σπουδών.

Πληροφορίες σχετικά με το πως να έρθετε στο τμήμα.