Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μιγαδική Ανάλυση (μία και πολλές μεταβλητές). Ειδικότερα, Ροές υπολοίπων στις Πολλές μιγαδικές μεταβλητές με εφαρμογές στην Μεταθετική Αλγεβρα και Αλγεβρική Γεωμετρία. Φαινόμενα Bohr. Χώροι αναλυτικών συναρτήσεων που αναπαρίστανται με τον τύπο το Carleman και οι δυικοί τους. Ακέραιες συναρτήσεις και Bergan-Weil αναπτύξεις ολόμορφων συναρτήσεων.

 

Επιτεύγματα:

Human Capital and Mobility (EU), Chercher de haute niveau (U.Bordeuax, France) 1992, 2008
Fellowship of the Graduate School of UMCP, USA 1991-1992
Αναπληρωτής Συντάκτης
Mediterranean Journal of Mathematics 2016-σήμερα

 

Συνεισφορά στην κοινωνία:

Σύμβουλος για βιβλία μαθηματικών κατεύθυνσης Λυκείου 2015-2019
Αξιολογητής για ισοτιμία/αντστοιχία Πτυχίων για το ΚΥΣΑΤΣ 2011-σήμερα
Θεματοθέτης για τις εξετάσεις διορισίμων 2017, 2019, 2021