Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ασυμπτωτική Στατιστική, Προσεγγιστικά αποτελέσματα για κατανομές, Ανίχνευση σημείων αλλαγής, Ανάλυση χρονοσειρών, Stein’s Method.

Επιτεύγματα:

Βραβείο για την ακαδημαϊκή μου επίδοση, το οποίο απονεμήθηκε από το Jesus College, University of Oxford. 2013-2015
Βραβείο για την καλύτερη παρουσίαση εργασίας μέσω poster από τo 36th annual Research Students’ Conference in Probability, Statistics and Social Statistics. 2013
Βραβείο Gutiérrez Toscano για την καλύτερη επίδοση στο M.Sc. στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, University of Oxford. 2012
Αναπληρωτής Συντάκτης
Computational Statistics & Data Analysis  2021-τώρα

Συνεισφορά στην κοινωνία:

Μέλος διεπιστημονικής ομάδας για τη μαθηματική μοντελοποίηση της εξέλιξης της πανδημίας COVID-19. 2020-2021