Απονομή Βραβείων και Επαίνων σε φοιτητές/τριες του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής ανά Ακαδημαϊκό Έτος
2023-2024 Θα ανακοινωθούν στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016


Σημειώσεις:
1. Η απονομή του βραβείου Rose and Irving Saff Award τερματίσθηκε από τον Εκπρόσωπο του το 2020-2021.
2. Το Βραβείο εις μνήμη του Καθηγητή Παντελή Δαμιανού θεσμοθετήθηκε (και τέθηκε σε ισχύ) το 2020-2021.
3. Οι Έπαινοι σε φοιτητές/τριες του Τμήματος θεσμοθετήθηκαν (και τέθηκαν σε ισχύ) το 2021-2022.
4. Το Βραβείο Ernst & Young Cyprus Ltd  θεσμοθετήθηκε (και τέθηκε σε ισχύ) το 2021-2022.
5. Η απονομή του βραβείου εις μνήνη του Καθηγητή Παντελή Δαμιανού τερματίσθηκε το 2022-2023 (6/2023ΜΑΣ).
6. Τα στοιχεία των φοιτητών που λαμβάνουν βραβεία/επαίνους, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (ονοματεπώνυμο, ΣΜΟ, ποσό βραβείου) καθώς επίσης και οι χορηγοί των βραβείων.