Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ανάλυση Χρονοσειρών, Ανάλυση Χρονοσειρών Μεγάλων Διαστάσεων, Μη-παραμετρική Στατιστική, Μέθοδοι Αναδειγματοληψίας

 

Επιτεύγματα:

Τιμητική εκλογή ως τακτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών 2022-σήμερα
IMS Fellow του Διεθνούς Ινστιτούτου Μαθηματικής Στατιστικής 2022-σήμερα
Αναπληρωτής Συντάκτης
Bernoulli 2022-σήμερα
Journal of Time Series Econometrics 2008-σήμερα
Journal of Statistical Planning and Inference 2012-2021
Journal of Nonparametric Statistics 2008-2011
Metrika 2009-2018