Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής προσφέρει το ακόλουθο  πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μάστερ:

• Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Μαθηματικές Επιστήμες


Οδηγός Σπουδών Διπλώματος Ειδίκευσης 2020-2021

Περιγραφές Μαθημάτων