Εκτύπωση
Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έρευνας, μέχρι 20 Απριλίου 2021
 
Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσεων Επισκέπτη Ακαδημαϊκού στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στα γνωστικά αντικείμενα Μαθηματικών και Στατιστικής, μέχρι την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021
 
Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου 2020
 
Το Τμήμα ΜΑΣ δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ), μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2020
 
Σύνδεσμος υποβολής αιτήσεων:

https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main