Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αλγεβρική Γεωμετρία, Θεωρία Αριθμών.