Διατελέσαντα Μέλη Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Μέλος  ΔΕΠ


Βαθμίδα


Διάρκεια Υπηρεσίας

Φίλια
Βόντα


Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


1993-2009

Πρόωρη
Αφυπηρέτηση

Παντελής
Δαμιανού


Καθηγητής


1992-2020

Απεβίωσε

Πέτρος Ιωάννου


Καθηγητής


Παραίτηση


Αλέξανδρος Καραγρηγορίου


Αναπληρωτής Καθηγητής


1992-2014

Πρόωρη
Αφυπηρέτηση

Δημήτρης
Νταής


Επίκουρος Καθηγητής


2002-2003


Παραίτηση

Νίκος
Παπαδάτος

Λέκτορας


1997-2001


Παραίτηση

Νικόλαος
Παπαμιχαήλ


Καθηγητής/Ομότιμος Καθηγητής


1992-2005, 2005-2024


Συνταξιοδότηση, Απεβίωσε

Στέλιος Πηχωρίδης


Καθηγητής

Απεβίωσε

Δημήτρης
Πολίτης


Αναπληρωτής Καθηγητής


1995-1997


Παραίτηση