Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Υπολογιστική Ρευστοδυναμική, Μη-Νευτώνειες ροές, Ρεολογία, Αριθμητική επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων.

 

Επιτεύγματα:

Κατάταξη στο πρώτο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως σύμφωνα με την μελέτη J Baas, K Boyack, JPA Ioannidis (2021), “August 2021 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators””, Mendeley Data, V3, doi: 10.17632/btchxktzyw.3 2021
Ken Walters prize award (with Y. Dimakopoulos, G. Makrigiorgos, and J. Tsamopoulos); best paper published in the Journal of non-Newtonian Fluid Mechanics in 2018. 2019
Αναπληρωτής Συντάκτης
Applied Rheology 2019-σήμερα
SPE Polymers 2020-σήμερα
Applications in Engineering Science 2020-σήμερα

 

Συνεισφορά στην κοινωνία:

Μέλος της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής NEAMTWS (Tsunami Early Warning and Mitigation System in the North-eastern Atlantic, the Mediterranean and connected seas) 2019-Σήμερα