Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Υπολογιστικές και Θεωρητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονοσειρών, Ανάλυση Χρονοσειρών Μεγάλων Διαστάσεων, Ακέραιες Χρονοσειρές, Διαγνωστικά, Ανίχνευση Ακραίων Παρατηρήσεων, Μέτρα Εξάρτησης, Ανάλυση κατά Συστάδες, Μη-παραμετρική Παλινδρόμηση.

 

Επιτεύγματα:

 

Αιρετό μέλος του International Statistical Institute 2005
Gambrinus Fellowship, TU Dortmund, Department of Statistics 2013-2014
H εργασία της φοιτητρίας μου Β. Χρίστου βραβεύθηκε στα πλαίσια του 7th Eastern Mediterranean Region-International Biometric Society Conference, Απρίλιος 2013 2013
Ελένειο βραβείο για την διδακτορική μου φοιτήτρια Μ. Πίτσιλλου, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Απρίλιος 2017 2017
Πρώτο βραβείο διδακτορικής διατριβής από  Ιταλική Στατιστική Εταιρία στον M. Armillotta (εξωτερικός σύμβουλος καθηγητής με τις A. Luati & M. Lupparelli), 2022 2022
Κατάταξη στο πρώτο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως (για ένα χρόνο)  σύμφωνα με την μελέτη  Ioannidis, John P.A. (2022),“September 2022 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators””, Mendeley Data, V5, doi: 10.17632/btchxktzyw.5 2023
Συντάκτης
Σειρά βιβλίων Springer: Frontiers in Probability and the Statistical Science 2017-σήμερα
Αναπληρωτής Συντάκτης
Statistical Modelling 2017-σήμερα
Journal of Time Series Analysis 2013-2023
Technometrics 2019-2021
Journal of Risk and Financial Management 2018-2020
Statistics 2012-2019
Computational Statistics & Data Analysis 2010-2013
Statistics & Probability Letters 2009-2017

 

Συνεισφορά στην κοινωνία:

Αντιπρόεδρος στο Πρόγραμμα Προυπηρεσιακής Κατάρτισης 2007-2018
Επικεφαλής διεπιστημονικής ομάδας για την μαθηματική μοντελοποίηση της εξέλιξης της πανδημίας COVID-19 2020-2021