Ιστοσελίδα MiKTeX 

Greek LaTeX (αρχείο σε .zip)

fibonacci-greek.tex (αρχείο σε .zip) – Φόρμα σε μορφή LaTeX