Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ολική Ανάλυση και Μαθηματική Φυσική.

Επιτεύγματα:

Cornell University, Department of Mathematics, Hutchinson Award 2001
University of North Carolina, Department of Mathematics, Alfred Brauer Prize 1998
University of North Carolina, Department of Mathematics, Archibald Henderson Prize 1997
Cyprus Fulbright Committee, Fulbright Scholarship 1994-1998
Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico, Teaching Award 2010
Μέλος του Editorial Board
Journal of Stochastic Analysis 2020-σήμερα

 

Συνεισφορά στην κοινωνία:

Τοπική Συντονίστρια Greek Women in Mathematics 2021-Σήμερα