Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Θεωρία Προσεγγίσεως στο Μιγαδικό Επίπεδο, Αριθμητικές Μέθοδοι για Σύμμορφες Απεικονίσεις, Θεωρία Συμμόρφων Απεικονίσεων, Οιονεί-Σύμμορφες Απεικονίσεις

Υπολογιστική Μιγαδική Ανάλυση, Επαναληπτικές Μέθοδοι για Γραμμικά Συστήματα, Αριθμητική Επίλυση ΜΔΕ, Προβλήματα Ροπών, Αρμονικές, Υποαρμονικές, Υπεραρμονικές Συναρτήσεις, Αντίστροφα Προβληματα Δυναμικού, Δυναμικά και Χωρητικότητα

Επιτεύγματα:

Βραβείον Ακαδημίας Αθηνών στην Μαθηματική Ανάλυση 2014
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Κυπριακή Δημοκρατία 2013-2018
Επιστημονικός Υπεύθυνος, Επιτροπή Θεματοθετών στα Μαθηματικά, Εξετάσεις Διορισίμων, Κυπριακή Δημοκρατία 2017-
Συντακτική Επιτροπή
Computational Methods and Function Theory 2011-
Προέδρος Συντακτικής Επιτροπής
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου 2019-202

 

Συνεισφορά στην κοινωνία:

Μέλος Εκλεκτορικών για Ακαδημαϊκό Προσωπικό στο ΕΜΠ, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2012-
Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης για τα Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστημίων ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Κρήτης, Πατρών και Αιγαίου 2020-2021
Αξιολογητής Ερευνητικών Προτάσεων, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ελληνική Δημοκρατία 2016-
Επιστημονικός Υπεύθυνος, Επιτροπή Θεματοθετών στα Μαθηματικά, Εξετάσεις Διορισίμων, Κυπριακή Δημοκρατία 2017-2021
Οργάνωση και Παρουσίαση σειράς διαλέξεων για τους καθηγητές Μαθηματικών Μέσης Εκπαίδευσης (αμισθί) 2016-2017 2021-2022
Ανεξάρτητος Κριτής, Κυπριακό Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών 2016-2017