Όνοματεπώνυμο  Ερευνητικός Σύμβουλος Θέμα/Ερευνητική Περιοχή
Σάββας Ανδρονίκου Εμμανουήλ Μηλάκης Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις – Θεωρία Ελευθέρων Συνόρων
Ευγένιος Γρυπάρης Γιώργος Γεωργίου Non-Newtonian Fluid Mechanics
Νεόφυτος Νεοφύτου Χρίστος Ξενοφώντος On hp Discontinuous Galerkin Finite Element Methods for the approximation of singularly perturbed problems
Γεώργιος Παπάζογλου Αλέκος Βίδρας On the space of holomorphic functions on simply connected domains representable by Carleman formula from their values on sets of the boundary
Αιμιλία Σάββα Σέργιος Αγαπίου Adaptive Bayesian function estimation with p-exponential priors
Πέτρος Σιάσος Νέλια Χαραλάμπους Ολική Ανάλυση
Ειρήνη Συκοπετρίτου Χρίστος Ξενοφώντος hp-FEM approximation of singularly perturbed problems with two parameters
Παναγιώτης Μαούρης Ευστάθιος Παπαροδίτης Συναρτησιακές Χρονοσειρές