Όνοματεπώνυμο  Ερευνητικός/ή Σύμβουλος Θέμα/Ερευνητική Περιοχή
Σάββας Ανδρονίκου Εμμανουήλ Μηλάκης Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις – Θεωρία Ελευθέρων Συνόρων
Ιοκάστη Ανδρούτσου Νέλια Χαραλάμπους Ολική Ανάλυση
Ευγένιος Γρυπάρης Γιώργος Γεωργίου Non-Newtonian Fluid Mechanics
Παναγιώτης Μαούρης Ευστάθιος Παπαροδίτης Συναρτησιακές Χρονοσειρές
Νεόφυτος Νεοφύτου Χρίστος Ξενοφώντος On hp Discontinuous Galerkin Finite Element Methods for the approximation of singularly perturbed problems
Γεώργιος Παπάζογλου Αλέκος Βίδρας On the space of holomorphic functions on simply connected domains representable by Carleman formula from their values on sets of the boundary
Ειρήνη Συκοπετρίτου Χρίστος Ξενοφώντος hp-FEM approximation of singularly perturbed problems with two parameters
Ανδρέας Χατζηαφράτης Νικόλαος Στυλιανόπουλος Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ανάλυσης, Διαφορικών Εξισώσεων και Αντίστροφων Προβλημάτων μέσω της Μεθόδου Ενοποιημένου Μετασχηματισμού του Φωκά