Ερευνητικά και Διδακτικά Εργαστήρια

Κτήριο ΘΕΕ01/022, Διδακτικό Εργαστήριο Προπτυχιακών Φοιτητών, περιβάλλον Windows- Μέγεθος:75² μέτρα, 37 Η.Υ.

Κτήριο ΘΕΕ01/Β141, Διδακτικό Εργαστήριο Προπτυχιακών Φοιτητών σε περιβάλλον Linux- Μέγεθος:105² μέτρα, 44 Η.Υ.

 

Κτήριο ΘΕΕ01/Β143, Διδακτικό Εργαστήριο Διδακτορικών Φοιτητών – Μέγεθος:52² μέτρα, 16 Η.Υ.

Κτήριο ΘΕΕ01/Β144, Διδακτικό Εργαστήριο Φοιτητών Μάστερ Μέγεθος:26² μέτρα, 10 Η.Υ.