2022

Γεώργιος Πετρίδης
Κρυπτογραφία: μια αφηρημένη εισαγωγή
30 Νοεμβρίου 2022
Ώρα 12:00-1:00μμ
Αίθουσα 037, ΣΘΕΕ01
Γιώργος Αβραάμ
Με τι θα μπορούσε να ασχοληθεί ένας μαθηματικός/στατιστικός στη Deloitte
06 Απριλίου 2022, 18:30-19:30
Webinar-Zoom Registration: Meeting ID: 960 6340 7664 Passcode: 808535
https://ucy.zoom.us/j/96063407664?pwd=R0NwR0ViNmpFMDlMVVJFZlB0VnNnQT09
Γιώργος Σωκράτης Σμυρλής
Το πρόβλημα της βραχιστοχρόνου τροχιάς
09 Μαρτίου 2022, 15:00-16:00
Webinar-Zoom Registration: Meeting ID: 987 9014 0383 Passcode: 622098
https://ucy.zoom.us/j/98790140383?pwd=WFFlM2VxYzFaNnpWdm9wYWZlaGQ1dz09
Δημοσθένης Δημοσθένους
FSA, CERA Consulting Actuary
Milliman’s Cyprus Office
Εισαγωγική Ομιλία στο Επάγγελμα του Αναλογιστή
16 Φεβρουαρίου 2022, 17:30-18:30
Webinar-Zoom Registration: Meeting ID: 947 9581 4754 Passcode: 467609
https://ucy.zoom.us/j/94795814754?pwd=WTNnbkFUNGJQNXluUFB4Q0lTbHdYUT09