2023

Χρίστος Μαραγκός
Αλληλεπίδραση κυμάτων με μεταϋλικά

15 Φεβρουαρίου 2023
Ώρα 11:00-12:00πμ
Αίθουσα 038, ΣΘΕΕ01
Περίληψη: Η επιστήμη των μεταϋλικών αναπτύχθηκε ραγδαία την τελευταία εικοσαετία. Θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσυμε κάποια μεταϋλικά για να ελέγξουμε την συμπεριφορά κυμάτων νερού και να δημιουργήσουμε φαινόμενα που δύσκολα θα βλέπαμε με την χρήση απλών υλικών.
Waves