Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023

Χρίστος Μαραγκός
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2023

Η ομιλία θα διεξαχθεί στις 11:00πμ στην αίθουσα ΘΕΕ01-037 καi ο τίτλος της είναι Wave interaction with metamaterials.

Abstract: The science of metamaterials has developed rapidly over the last two decades. We will use them to manipulate water waves and create phenomena that are difficult to see using natural materials.