Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Προβλήματα στην τομή των Διαφορικών Εξισώσεων και των Πιθανοτήτων/Στατιστικής. Μπεϋζιανή προσέγγιση Αντίστροφων Προβλημάτων σε χώρους συναρτήσεων: θεωρητική θεμελίωση, ασυμπτωτική απόδοση των εκ των υστέρων κατανομών στο όριο του μικρού θορύβου, σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων προσομοίωσης από την εκ των υστέρων κατανομή σε μεγάλες διαστάσεις.

 

Επιτεύγματα:

Ιδρυτικό μέλος και αιρετό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Κυπριακής Στατιστικής Εταιρείας 2017-σήμερα
Υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδος και 14 βραβεία για την ακαδημαϊκή επίδοση ως προπτυχιακός φοιτητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Χαράλαμπου Χρυσοβέργη για τον μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος μεταξύ των αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ το 2009) 2004-2009
Χρηματοδότηση από το ERC για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές 2009-2013

 

Συνεισφορά στην κοινωνία:

Συνδιοργανωτής της εθνικής φάσης του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Στατιστικής για μαθητές γυμνασίων και λυκείων. 2018-Σήμερα
Προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την υπηρεσία εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σχετικά με τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων διορισίμων. 2019
Μέλος διεπιστημονικής ομάδας για την μαθηματική μοντελοποίηση της εξέλιξης της πανδημίας COVID-19 στην Κύπρο 2020-2021