Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αρμονική Ανάλυση, Fourier Analysis, Ειδικές συναρτήσεις, Θεωρία Προσέγγισης, Γεωμετρική Θεωρία συναρτήσεων, Αναλυτική Θεωρία Αριθμών, Κλασική Ανάλυση.

Επιτεύγματα:

Βραβείο Ιδρύματος Λεβέντη για το ερευνητικό πρόγραμμα Inequalities for special functions and applications to geometric function theory and related fields, Ιανουάριος 2017 2017
Αναπληρωτής Συντάκτης
Journal of Classical Analysis 2016-σήμερα
The Australian Journal of Mathematical Analysis and Applications 2007-σήμερα