Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ανισότητες Πιθανοτήτων και Ασυμπτωτικά Αποτελέσματα για Συνδεδεμένες Τυχαίες Μεταβλητές, Demimartingales, Τεχνικές Έμμεσης Ερώτησης στις Δειγματοληπτικές Μεθόδους.

 

Επιτεύγματα:

Μέλος της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Συμβουλευτικής Επιτροπής 2015-2019
Βραβείο καλύτερης εργασίας νέου στατιστικού για την διδακτορική μου φοιτήτρια Μ. Χατζηκυριάκου Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Απρίλιος 2017 2010
Συντάκτης (A. Chaudhuri and C. R. Rao, συνσυντάκτες)
Handbook of Statistics, Vol 34
Data Gathering, Analysis and Protection of Privacy through Randomized
Response Techniques: Qualitative and Quantitative Human Traits
2016
Αναπληρωτής Συντάκτης
Communications in Statistics-Theory and Methods 2007-σήμερα
Communications in Statistics-Computation and Simulation 2007-σήμερα
Communications in Statistics-Case Studies, Data Analysis and Applications 2015-σήμερα
Journal of Statistical Theory and Practice 2014-σήμερα
Statistics and Probability Letters 2012-σήμερα

 

Συνεισφορά στην κοινωνία:

Μέλος το Στατιστικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας Κατάρτισης 2000-σήμερα
Πρόεδρος της Κυπριακής Στατιστικής Εταιρείας 2017-σήμερα