Διαπίστευση από τον διεθνή οργανισμό AACSB για τη Σχολή μας!

Πρόσληψη Ειδικού/ής Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου
14 Φεβρουαρίου, 2023
Ετήσια Δημόσια Διάλεξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ομίλου Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ από τη διακεκριμένη Καθηγήτρια Εmma Parry
16 Ιουνίου, 2023