Για την υποβολή αίτησης εισδοχής στο Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε λογαριασμό και μετά να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας.  Ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο για να αρχίσετε τη διαδικασία υποβολής της αίτησή σας. Υπάρχουν οδηγίες συμπλήρωσης σε όλη την έκταση της αίτησης.

Ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αίτησης σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την αίτησή σας και να επιστρέψετε σε αυτήν σας όσες φορές χρειαστεί πριν την υποβάλετε, αλλά αν η αίτησή σας παραμείνει αδρανής μετά την παρέλευση 28 ημερών, τότε αυτή διαγράφεται. Θα σας σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα υπενθύμισης πριν αυτό συμβεί.

Για την εισδοχή σας Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου χρειάζεται να πληροίτε τα πιο κάτω κριτήρια:

  • Πτυχίο από αναγνωρισμένο ακαδημαïκό ίδρυμα ή ισοδύναμο
  • Eπαγγελματική πείρα και την ακαδημαïκή επίδοση
    • Προτεραιότητα δίνεται σε υποψήφιους που έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματικής πείρας και εξαιρετική ακαδημαïκή επίδοση.  Επίδοση σε εξετάσεις GMAT ή GRE θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν
  • Καλή επίδοση στις εξετάσεις TOEFL ή IELTS ή GCE ή άλλης ανάλογης εξέτασης απαιτείται από υποψήφιους που επιθυμούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα στην Αγγλική γλώσσα, εκτός εάν κατέχουν πτυχίο από αγγλόφωνο ίδρυμα
  • Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαïκούς ή άτομα τα οποία γνωρίζουν τον υποψήφιο

Η διαδικασία αξιολόγησης των επικρατέστερων υποψηφίων ολοκληρώνεται με την συμμετοχή τους σε προσωπική συνέντευξη.

Το Πρόγραμμα MBA εξετάζει τις αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας και εάν, με την ολοκλήρωση μίας περιόδου υποβολής αιτήσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, τότε ενεργοποιείται η επόμενη περίοδος υποβολής αιτήσεων ως εξής:

  • αʼ περίοδος με λήξη στις 2 Απριλίου, 2024
  • β’ περίοδος με λήξη στις 30 Ιουνίου, 2024