Αποστολή μας είναι η παροχή μιας μοναδικής εκπαιδευτικής εμπειρίας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η καθιέρωση του Προγράμματος ΜΒΑ ως το καλύτερο στην ευρύτερη περιοχή και η διαμόρφωση ηγετών με όραμα στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ευθυγραμμισμένοι με την αποστολή μας, όλοι οι συντελεστές του Προγράμματος δεσμεύονται να προσφέρουν μία μοναδική και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία στους ηγέτες του αύριο. Σε αυτούς που επιδιώκουν να παραμένουν αμετάκλητα προσηλωμένοι στους υψηλούς τους στόχους, τους οποίους και θα επιτυγχάνουν μέσα σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που ενθαρρύνει πάντα την μετατροπή των ιδεών σε επιχειρηματικές πραγματικότητες.

Καταλυτικό ρόλο σε αυτή την  προσπάθεια παίζει το ακαδημαϊκό προσωπικό του Προγράμματος, το οποίο χαρακτηρίζει η έντονη ερευνητική του δραστηριότητα και οι σημαντικές διδακτικές εμπειρίες σε διεθνώς καθιερωμένα προγράμματα ΜΒΑ. Απώτερος σκοπός είναι η ανάπτυξη ακαδημαϊκής κουλτούρας που να ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας, καθώς και η δημιουργία διοικητικών στελεχών, τα οποία θα είναι σε θέση να προωθήσουν νέα πλαίσια σκέψης στη διοίκηση επιχειρήσεων.