Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες εργαζόμενων επαγγελματιών. Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία ηγετικών στελεχών ικανών να δρουν ως καταλύτες αλλαγής, εμφυτεύοντας νέες ιδέες στους οργανισμούς και στην ευρύτερη κοινωνία.

Το Πρόγραμμα ξεκινά κάθε Σεπτέμβριο με ξεχωριστό ακροατήριο στην Ελληνική γλώσσα. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 2 έτη. Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται μέσα σε δέκα περιόδους διάρκειας δύο μηνών. Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος, απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 90 πιστωτικών μονάδων ECTS (European Credit Transfer System). Μαθήματα των 3,5 ή 4 πιστωτικών μονάδων ολοκληρώνονται μέσα σε 28 διδακτικές ώρες κατά τη διάρκεια μιας περιόδου δύο μηνών. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αριθμό μαθημάτων 2 πιστωτικών μονάδων που ολοκληρώνονται μέσα σε 14 διδακτικές ώρες κατά τη διάρκεια μιας περιόδου δύο μηνών.

Τις πρώτες επτά περιόδους οι φοιτητές συμπληρώνουν 57 πιστωτικές μονάδες που αποτελούν τα υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία εισάγουν τους φοιτητές στις βασικές αρχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων και τους δίνουν την ευκαιρία να βελτιώσουν την κριτική τους σκέψη. Από την όγδοη μέχρι την δέκατη περίοδο οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν μαθήματα που αντιστοιχούν με 12 πιστωτικές μονάδες από κατάλογο μαθημάτων, ο οποίος καλύπτει όλους τους κλάδους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Τα μαθήματα επιλογής παρέχουν στους φοιτητές την ευκαιρία να προσαρμόσουν το Πρόγραμμα σύμφωνα με τις επαγγελματικές τους ανάγκες και ενδιαφέροντα.

Η τελευταία περίοδος του Προγράμματος αφιερώνεται στην εκπόνηση της Εφαρμοσμένης Επιχειρηματικής Μελέτης (21 πιστωτικές μονάδες). Αναμένεται από τους φοιτητές να προσεγγίσουν ένα επιχειρηματικό πρόβλημα από τη βιομηχανία χρησιμοποιώντας τα εργαλεία και τη γνώση που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Η εφαρμοσμένη επιχειρηματική μελέτη θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μέρη του Προγράμματος. Μέσω αυτής της προσπάθειας καλούνται οι φοιτητές να επιδείξουν την ικανότητά τους να εισάγουν καινοτόμες ιδέες και να ηγηθούν των οργανισμών τους στο σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

Πρόγραμμα Σπουδών
YEAR 1: Terms/Courses ECTS
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος
Εισαγωγή στη Λογιστική 1
MBA 544 Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων  3.5
MBA 561 Ηγεσία και Διοίκηση Οργανισμών 4
Νοέμβριος – Δεκέμβριος
MBA 511 Χρηματοοικονομική Λογιστική για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων 4
ΜΒΑ 531 Οικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων 3.5
Ιανουάριος – Φεβρουάριος
MBA 521 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 4
MBA 542 Επιχειρησιακή Διοίκηση 3.5
Μάρτιος – Απρίλιος
MBA 522 Χρηματαγορά και Επενδύσεις 4
MBA 541 Μέθοδοι για Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων 3.5
Μάϊος – Ιούνιος
MBA 543 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 4
MBA 551 Διοίκηση Μάρκετινγκ 4
YEAR 2: Terms/Courses ECTS
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος
MBA 512 Διοικητική Λογιστική 3.5
ΜΒΑ 574 Αρχές Επικοινωνίας στη Διοίκηση 2
Νοέμβριος – Δεκέμβριος
MBA 562 Κοινωνική Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Ηθική 2
ΜΒΑ 566 Ηγεσία 4
Ιανουάριος – Φεβρουάριος
MBA 563 Επιχειρηματικότητα 4
Μάρτιος – Απρίλιος
MBA 564 Στρατηγική Διοίκηση 3.5
Μαθήματα Επιλογής 6
Μάϊος – Ιούνιος
Μαθήματα Επιλογής 6
Μάϊος – Αύγουστος
MBA 590 Εφαρμοσμένη Επιχειρηματική Μελέτη 21

 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
Επιτάχυνση Επιχειρηματικής Αξίας Συναισθηματική Νοημοσύνη
Τραπεζική Οικονομική Διαχείριση Ενεργειακή Διοίκηση Επιχειρήσεων
Συμπεριφορά Καταναλωτή Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου
Εταιρική Διακυβέρνηση Από τη Θεωρία στην Πράξη
Δημιουργικότητα και Καινοτομία Διαχείριση Αλλαγής
Δημιουργικότητα και Οργανισμοί Διαχείριση της Διαφορετικότητας
Διαχείριση Κρίσεων Διαπραγματεύσεις
Αναλύσεις Δεδομένων για Διαχειριστές Διοίκηση Πωλήσεων
Ψηφιακό Μάρκετινγκ Διοίκηση Υπηρεσιών